Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Even voorstellen

Op 21 september ben ik beëdigd als raadscommissielid voor de Dorpspartij. U kunt mij vanaf nu tegenkomen bij raadscommissievergaderingen. Dit is een mooie gelegenheid om mij even voor te stellen. Mijn naam is Janine Ruis, ik ben 40 jaar oud en woon met mijn gezin nu weer enkele jaren in Gemert. Na mijn middelbare school ben ik even buiten de gemeente gaan wonen om te studeren. Na mijn studie Nederlands Recht in Tilburg heb ik nog enkele jaren in Den Bosch gewoond, maar Gemert trok toch. Dus weer terug naar Gemert. Vanuit Gemert heb ik mijn proefschrift afgerond en in 2021 ben ik gepromoveerd aan Tilburg University.

In de fractie van de Dorpspartij zal ik mij vooral richten op het sociaal domein. Juist heb ik voor de Dorpspartij gekozen omdat zij de mens centraal stelt. De Dorpspartij wil mensen verbinden en samen met inwoners initiatieven ontplooien die bijdragen aan de leefbaarheid in alle dorpen van Gemert-Bakel. Dit spreekt mij erg aan. Daarnaast geeft de Dorpspartij mensen in een kwetsbare positie speciale aandacht. Zelf heb ik vanaf mijn geboorte een visuele beperking en weet ik dat het niet altijd makkelijk is om je met een beperking staande te houden in de maatschappij. Toch heb ik laten zien dat dit met de juiste ondersteuning weldegelijk mogelijk is. Iedereen verdient een kans in de maatschappij. Ik wil dan ook van mijn beperking mijn kracht maken en via de politiek opkomen voor de inwoners van de gemeente Gemert-Bakel. Dit wil ik doen door mijn eigen ervaring en kennis in te zetten.

Janine Ruis