Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Elk kind doet mee!

Als ouders het financieel zwaar hebben dan heeft dat ook gevolgen voor hun kinderen. Die kunnen dan vaak niet meedoen: moeten een schoolreisje missen of kunnen niet bij een club. Daarom is het goed dat stichting Leergeld in onze gemeente actief is. Die zorgt er namelijk voor dat kinderen van 4 t/m 18 jaar van ouders met een smalle beurs toch mee kunnen doen. De Dorpspartij vindt dat stichting Leergeld goed werk doet, maar ook dat er meer kinderen tussen de 4 en 18 jaar geholpen zouden moeten worden omdat helaas nog niet alle kinderen van ouders met een smalle beurs worden bereikt.

Wat doet stichting Leergeld?

Stichting Leergeld komt op bezoek en heeft een gesprek met de ouders. Aan de hand van hun inkomenspositie wordt bekeken wat er voor hun kinderen gedaan kan worden. Bijvoorbeeld: het vergoeden van de kosten van het schoolreisje, het betalen van de contributie van een club, het vergoeden van een sporttenue, een (tweedehands) laptop of een (tweedehands) fiets. Het streven is om dit jaar ook een bibliotheekpas en één set winter- en zomerkleren te kunnen gaan verstrekken. Geld geven gebeurt niet.

Actief op zoek naar kinderen die nog niet in beeld zijn

Er worden nu circa 450 kinderen in Gemert-Bakel bereikt, maar er zijn nog veel meer kinderen in onze gemeente waarvoor ze iets zouden kunnen betekenen. Dan gaat het niet alleen om kinderen van ouders met een bijstandsuitkering, maar ook om kinderen van ouders met een bescheiden loon. Er wordt geschat dat er ongeveer 1.000 kinderen niet bereikt worden. Dat is jammer. Daarom wordt gevraagd aan ouders om zich te melden. Maar ook worden scholen, sportverenigingen, muziekverenigingen en buurtverenigingen gevraagd hun ogen en oren open te houden om zo nog meer kinderen mee te kunnen laten doen.

Wat is de rol van de gemeente hierin?

Tweeledig. Ten eerste is het zo dat de gemeente een zorgplicht heeft als het gaat om kinderen mee te kunnen laten doen. Dat betekent dat er structureel (meer)geld opzijgezet moet worden om deze kinderen te kunnen helpen. Ten tweede ligt er bij de gemeente ook een coördinerende rol: binnen de gemeente zal er 1 persoon moeten zijn, die het aanspreekpunt is tussen de gezinnen en stichting Leergeld en eventueel nog een aantal andere instanties, zodat men niet in een doolhof terecht komt als er nog meer zaken in een gezin geregeld moeten worden.

Wat vindt de Dorpspartij?

De Dorpspartij vindt dat het geld dat wij van de landelijke overheid krijgen om ‘armoede’ onder kinderen te bestrijden ook daarvoor gebruikt moeten worden en in een apart potje opzijgezet moeten worden. Verder vindt de Dorpspartij dat als er dit jaar meer kinderen geholpen gaan worden ook de gemeente haar bijdrage daarvoor omhoog moet doen.

Fractie Dorpspartij
info@dorpspartij.nl