Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Eindelijk ook Tiny Houses in Gemert-Bakel…?

Je zult in deze tijd net voor in de twintig zijn, thuiswonend met een inkomen van zo’n 1600 euro en je wilt zelfstandig gaan wonen.

Dan kom je er al heel snel achter dat je niet aan bak komt voor een woning omdat deze in de verhitte huizenmarkt met absurde hoge prijzen voor starters onbetaalbaar zijn.

Gemert-Bakel gaat de komende jaren wel meer bouwen zoals we gezien hebben, maar voordat die plannen allemaal opgeleverd zijn, zitten we nog met tekorten voor nu. Om op zeer korte termijn huizen beschikbaar te hebben, in de betaalbare sociale koop en sociale huurcategorie, zetten we in op zogenaamde Tiny Houses. Tiny Houses zijn duurzaam gebouwde tijdelijke huizen met een oppervlak van maximaal 50 m² en een hoogte van 5,5 meter.

De Dorpspartij heeft vorig jaar ook al via een motie in de Raad van 12 november 2020 gepleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor Tiny Houses binnen de gemeente en het college opgeroepen om een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van de ontwikkeling van Tiny Houses-projecten. Dit heeft later geresulteerd in een werkgroep “Tijdelijke huisvesting Tiny Houses”, waarin alle politieke partijen zitting hebben. Deze werkgroep heeft een voorzet gemaakt voor de uitgangspunten voor de ontwikkeling voor een pilotproject Tiny Houses, waarbij er een duidelijke rol ligt bij de Stichting Goed Wonen voor de uitvoering. In de Raad van 16 december 2021 zal een initiatiefvoorstel worden ingediend door alle partijen in de raad om dit mogelijk te maken.

De Tiny Houses-projecten waar we op mikken zijn kleinschalige bouwprojecten waarbij men denkt aan zo’n 15 huisjes bij elkaar op een locatie binnen of aan de rand van het stedelijk gebied. Het biedt de jongeren met de kleine beurs, die zelfstandig willen wonen de mogelijkheid om zo te starten en later door te schuiven als ze meer mogelijkheden hebben. De jeugd heeft de toekomst, maar dan moet je ze wel een toekomst binnen onze gemeente geven.

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck