Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Een veilige verkeerssituatie in Milheeze vraagt om herbezinning van de centrumplannen

In februari trokken bezorgde ouders aan de bel in Milheeze over de onveilige verkeerssituatie rondom basisschool de Kastanjelaar.
Als Dorpspartij zijn we op een morgen wezen kijken tijdens de school aanvang en in gesprek gegaan met bezorgde ouders.
Samen met deze bezorgde ouders hebben we de gevaarlijke verkeerssituaties besproken en hebben dit ook zelf kunnen zien.
De verkeersdrukte bij de Kastanjelaar en in het centrum van Milheeze en daarmee het gevaar voor schoolgaande kinderen zal met het bouwplan De Berken en de centrumplannen met een parkeerverbod op het kerkplein alleen nog maar toenemen.

Voor de bezorgde ouders en ook voor de Dorpspartij is het duidelijk dat er iets aan deze gevaarlijke verkeerssituatie in Milheeze moet gebeuren.
De toenemende verkeersdruk en parkeerproblematiek moeten een prominentere plaats krijgen binnen de centrumplannen.
Meer veiligheid, meer groen, meer levendigheid en minder stenen en auto’s en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
Wat de Dorpspartij betreft gaan we van start met de Schans en gymzaal in Milheeze maar gaan we de verdere centrumplannen nog eens tegen het licht houden voor meer veiligheid op straat en meer groen in het centrum.

 

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Toon Coopmans