Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Een groen en autoloos centrum Gemert

Tijdens de Raadsvergadering van 1 oktober werd het centrumplan Gemert besproken. Een belangrijk doel van de centrumvisie is om de positie van het centrum als fijn verblijfsgebied te versterken. Cultuur en historie worden tot leven gewekt. Gemert heeft op dat gebied veel te bieden en het is goed dat dit meer toonbaar gemaakt wordt. Gemert wordt zo ook meer en meer interessant voor toeristen.

Om te beginnen: de Komweg is al langer een doorn in het oog, omdat deze nu de functie heeft van doorgaande weg. Notabene door een mooi oud groen gebied naast het kasteel. En juist het kasteel is een van de mooiste plekken die Gemert te bieden heeft als bezienswaardigheid. Afwaarderen van de Komweg en doorgaand verkeer naar elders dirigeren lijkt een goede zaak, mits er een goed alternatief voor komt. Om auto’s uit het centrum te mijden, zien we graag een parkeerplaats op het huidige evenemententerrein de Schabbert en langsparkeren aan de afgewaardeerde Komweg. Vanaf daar naar het centrum is niet ver en mogelijk kan er nog een vervoersvoorziening van naar het centrum komen. Het plan voorziet ook in specifieke aandacht voor stegen en prettige looproutes van parkeerterreinen naar de hoofdstraat waarbij de oude wegstructuren weer meer in beeld komen. Het is ook een aanbeveling om meer kunst in de openbare ruimte tentoon te stellen (liefst van lokale kunstenaars), waardoor dit een extra beleving van het centrum geeft.

Het centrum moet toegankelijker gemaakt worden. Er zijn al langer klachten van mensen in rolstoelen en met kinderwagens die last hebben van verkeersonveilige situaties. Waarom deze straat niet helemaal autovrij maken want waarom moet daar doorgaand verkeer rijden? Dit maakt het rustiger en aangenamer vertoeven op de terrassen in het centrum.

De Dorpspartij heeft een oproep aan wethouder Van Dijk gedaan of deze bereid is om als proef voor een bepaalde periode om het Ridderplein en de Kerkstraat te vrijwaren van gemotoriseerd verkeer. Wel met het behoud van de parkeerplaatsen aan het Ridderplein. Wethouder Van Dijk heeft hierop positief gereageerd en gaat dit onderzoeken.

Over de nieuwe woningbouwprojecten hebben wij als Dorpspartij wat kritische opmerkingen .Zoals om de balans tussen voldoende groen en stenen goed te hanteren. Niet alles volbouwen tot op de vierkante meter waarbij het groen ver te zoeken is. En juist in het beleefbaar maken van het centrum is een groene uitstraling belangrijk. Daar hoort ook het creëren van nieuw duurzaam groen bij.

Ook een punt van aandacht is dat er een goed evenwicht komt in het aanbod van de te realiseren woningen zodat zowel de jongere als de oudere Gemertenaren met een kleine beurs ook een passende, betaalbare woonruimte in het centrum kunnen krijgen.

Met andere woorden; dat het centrum van en voor iedereen is.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck