Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Duidelijkheid over ‘ons’ kasteel

De ontwikkelaar BL Huisvesting heeft zijn plannen gepresenteerd voor kasteel Gemert. Op 30 januari 2020 buigt de gemeenteraad zich over dit plan. De Dorpspartij ziet de plannen als een kans voor Gemert. Eindelijk herontwikkeling van ‘ons’ kasteel en een toeristische trekpleister die impuls kan geven aan de Gemertse economie. De Dorpspartij vindt het voorstel van het college vlees noch vis. Het college geeft groen licht voor fase 1 (de restauratie en herbestemming van Hoofdburcht, Voorburcht en Jezuïtenvleugel tot appartementen en vestiging van een hotel), maar wil slechts kennisnemen van fase 2 en 3 (de overige ontwikkelingen).

De Dorpspartij wil duidelijkheid geven over wat we wel en niet voorstelbaar vinden. We willen dat we vooruit kunnen met de herontwikkeling van het kasteel. We kijken hierbij naar wat we ruimtelijk passend en maatschappelijk aanvaardbaar vinden. Het gaat nu om het bepalen van de richting. Dat zegt nog niks over de inrichting zoals het aantal woningen en architectuur van de gebouwen. Dat komt op een later moment bij de definitieve ontwerpen terug voor goedkeuring bij de raad.

De Dorpspartij kan zich in grote lijnen van het masterplan vinden. Er zijn echter een aantal onderdelen die we niet voorstelbaar of niet wenselijk vinden. Dat willen we vastleggen in het raadsbesluit van 30 januari aanstaande.

Cultuurhuis/Theater:
We hebben de wens voor één cultuurhuis, maar niet op de wijze zoals die nu in dit masterplan is opgenomen. Het onderzoek dat gaat plaatsvinden moet in breder perspectief worden uitgevoerd. Uitkomst voor de locaties moet pas dan bekeken worden. Het is dan ook niet voorstelbaar om het theater nu op te nemen in het masterplan. Je zou daarmee, planologisch gezien, bovendien een concurrent voor de gemeentelijke Eendracht optuigen.

Parkeren:
Er zijn veel ondergrondse parkeerplekken ingetekend. Wij vinden het voor de doorstroming van het verkeer niet gewenst als de grote stroom auto’s via het centrum en Heilige Geestlaan naar de ondergrondse parkeergarage moet bewegen.  Parkeren voor bewoners van het kasteelcomplex vinden we voorstelbaar in de nabijheid, maar de massale parkeergarage onder de ommuurde tuin is te groot en voor ons niet voorstelbaar. Hiervoor dient een alternatief ontwikkeld te worden, waarbij ontsluiting via de rondweg geregeld kan worden, bijvoorbeeld met een parkeerplaats op de Schabbert.

Voetbalveld/Bomencarré:
In de bomenrij, in de punt van het voetbalveld / bomencarré, is een zoekgebied ‘niet traditioneel wonen’ ingetekend. In de beelden is gesproken over boomwoningen. Wij vinden dit ongelukkig gekozen en zien liever een alternatief zoekgebied op het voetbalveld.

De Haag:
De ontwikkeling met woningen op De Haag hadden we liever niet gezien. Echter daarin stonden we als partij bij de vaststelling van de kaders alleen.

Kortom, een plan waar we verder mee kunnen, maar wat op onderdelen niet wenselijk is. Hierover zullen we ons dan ook uitspreken in de raad van 30 januari aanstaande. Zo hebben inwoners en de ontwikkelaar duidelijkheid over wat wel en niet kan, als het gaat om de ontwikkeling van ‘ons’ kasteel.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort