Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Actualiteit

Gaan voor optimaal resultaat casus Rooije Hoefsedijk 41 en ons hele buitengebied

11 september 2020

Op dit moment is bij verschillende mensen onrust over een aanvraag van een ondernemer (varkenshouder) aan de Rooije Hoefsedijk 41. In de beeldvorming wordt de suggestie gewekt dat CDA Gemert-Bakel en Dorpspartij de aanvraag ‘er doorheen zouden drukken’...

Categorie: Actualiteit Algemeen Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed Ruimte en openbaar beheer

Bekijk volledige artikel

Dorpspartij: “Geef Handel de ruimte.”

17 augustus 2020

In Handel zijn er bouwplannen voor de plek waar voorheen gemeenschapshuis De Bron stond. De plek waar de “Oude Bron” stond ligt er nu verloren bij. Afspraak was, dat deze verlaten plek zou worden ingericht met nieuw te bouwen woningen om zo de kosten va..

Categorie: Actualiteit Algemeen Ruimte en openbaar beheer

Bekijk volledige artikel

Dorpspartij: Liever geen grootschalige zonnevelden in Gemert-Bakel

20 juli 2020

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het afwegingskader zonne-energie besproken. Waar, hoe groot en onder welke voorwaarden zijn zonneweides in het buitengebied mogelijk? Alle fracties, behalve de Dorpspartij, waren van mening dat grootscha..

Categorie: Actualiteit Algemeen Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed Ruimte en openbaar beheer

Bekijk volledige artikel

Behoud voorzieningen en investeer in onderwijs

16 juli 2020

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stond de kadernota op de agenda. Hierin geeft de raad de richting aan voor de gemeentebegroting van 2021 en volgende jaren.

De maatregelen als gevolg van het coronavirus, hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze..

Categorie: Actualiteit Algemeen Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed Sociaal Domein en Volkshuisvesting

Bekijk volledige artikel

Wonen moet voor iedereen mogelijk, maar ook betaalbaar zijn

6 juli 2020

Als Dorpspartij zijn we blij met de nieuwe woonvisie 2020-2024 en bijbehorende lokale regelgeving die moet leiden tot meer betaalbare woningen (sociale koop en sociale huur). Op 9 juli ligt het stuk voor in de raadsvergadering.

De woonvisie is gebase..

Categorie: Actualiteit Sociaal Domein en Volkshuisvesting

Bekijk volledige artikel
  • Categorieën