Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Historie

De Dorpspartij is opgericht op 3 februari 1986. Door elf mensen (Martien van den Boom, Toon van den Boom, Jos Crooijmans, Theo van den Elsen, Jan Hoeijmakers (†2018), Frank Kuijpers, Frans Sanders, Herman Steeghs (†1992) , Francien Verbakel, Erik Verschure (†2018) en Wim Vos), die zich toen ernstig zorgen maakten over de tegenstellingen in de Gemertse gemeenschap die door de politiek werden aangewakkerd. De elf mensen van het eerste uur wilden proberen in de gemeenteraad met kracht van argumenten de juiste besluiten te nemen voor de mensen van Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp. Daarvoor wilden ze goed luisteren naar de inwoners. Oren en ogen open in alle dorpen van de gemeente Gemert en vanaf 1 januari 1997 van de gemeente Gemert-Bakel. Ze hadden het allemaal druk, maar ze wilden toch samen de klus klaren. De solidariteit en de onderlinge samenwerking waren groot. Frans Sanders werd de eerste voorzitter, de eerste secretaris was Francien Verbakel en Herman Steeghs de eerste penningmeester.
Al gauw werd besloten dat het bestuurswerk en het raads- en commissiewerk niet samen konden gaan en er werden nieuwe bestuursleden gezocht. Frans van Wel werd voorzitter, Frans-Jozef van Berlo secretaris en Herman bleef penningmeester. In 1992 kreeg de partij een grote klap te verwerken. Herman Steeghs overleed plotseling. Zijn vrouw Ellie werd penningmeester en bleef dat tot de jaarvergadering in 2007. Ze werd toen benoemd tot erelid. Dat overkwam, in 2007, ook Rian de Bok, die na 17 jaren bestuurslidmaatschap, waarvan negen jaren als voorzitter, eveneens afscheid nam van het bestuur. Al eerder werden Martien van den Boom en Frans Sanders, bij hun afscheid van de actieve politiek, tot erelid benoemd.
6 Weken na de oprichting, in maart 1986 kwam de partij meteen met 2 mensen in de Raad (Martien van den Boom en Frans Sanders), en in 1994 zelfs met 4 zetels. (Frans, Martien, Wilmie Steeghs en Jan Bevers). In 1994 werd Frans Sanders de eerste wethouder (Financiën, Monumenten en Sport) van de Partij. In 1996 trad Martien van den Boom af als fractievoorzitter en raadslid. Jan Bevers werd fractievoorzitter en Thea Rovers-van de Laar kwam in de Raad. Na de herindelingverkiezingen in november 1996 bleven er nog 3 zetels (Frans, Jan en Wilmie) over, en de partij leverde geen wethouder. Na de verkiezingen in maart 1999 werd de Dorpspartij (met 4 zetels: Frans, Jan, Wilmie en Frank Kuijpers) opnieuw collegepartij, samen met Fier en Actief en de Groepering Van de Laar. Frans Sanders werd locoburgemeester en wethouder van sociale zaken en onderwijs. Henk van de Laar(Groepering Van de Laar) werd wethouder van openbare werken en Tina Thomassen-van Ansem (Groepering Van de Laar) wethouder van Welzijn en cultuur. In de aanloop naar de verkiezingen van 2002 sloot de Groepering Van de Laar zich aan bij de Dorpspartij. Frans Sanders besloot zijn politieke carrière te beëindigen. Hij en Tina namen afscheid van de politiek en werden Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Bij de verkiezingen in 2002 bleven er drie raadszetels over: Jan, Wilmie en Henk van de Laar. In 2006 nam Henk afscheid van de raad. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2006 behaalde de Dorpspartij opnieuw drie zetels (Jan, Wilmie en Frank). Nu werd Jan Bevers wethouder van Financiën en sociale zaken. (Jan werd Lid in de orde van Oranje Nassau) Hierdoor kwam Rini de Haan als 3e Dorpspartijlid in de raad. In december 2008 nam Rini afscheid van de Raad en werd burgerraadslid. Thea Bevers-van Vijfeijken volgde Rini op in de Raad en werd per 8 januari 2009 geïnstalleerd als raadslid. De verkiezingen in maart 2010 verliepen zeer succesvol voor de partij. Dat leverde maar liefst 4 raadszetels op (Jan Bevers, Wilmie Steeghs, Toon Coopmans, Frank Kuijpers). Jan Bevers werd benoemd tot wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Onderwijs, WMO, Sociale zaken en Werkgelegenheid en Dorpsraden. Ook is hij benoemd tot locoburgemeester. Daardoor kwam Thea Bevers-van Vijfeijken als 4e Dorpspartijlid in de raad. Zij worden politiek geassisteerd door 7 burgerraadsleden(Anja Egelmeers, Dien Kanters-Habraken, Fred van Osch, Thea Rovers-van de Laar, Ton Teerling, Marinus van de Ven en Anka Verkuijlen-Pepers). De politieke mensen weten zich ondersteund door een actief bestuur, ereleden en ruim 100 leden. Ook is de politieke vereniging de Dorpspartij aangesloten bij de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen. Bij de verkiezingen van 2014 verkreeg de Dorpspartij wederom 4 zetels, deze kwamen toe aan Jan Bevers, Wilmie Steeghs, Toon Coopmans en Thea Bevers- van Vijfeijken. Doordat Jan Bevers wederom wedhouder werd schoof Bart van Oort door als raadslid. Thea Bevers nam in december 2015 afscheid van de raad en werd burgerraadslid van de commissie sociaal domein. Henk van Eck is tot raadslid beëdigd in januari 2016 als opvolger van Thea.
Op de Feestelijke jaarvergadering van 3 februari 2016 werd Martien van den Boom onderscheiden met het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Deze vergadering werd in juli voortgezet, voorafgaand aan de golfclinic t.g.v. het 30-jarig bestaan.
In september 2017 kondigde Jan Bevers aan dat hij na de verkiezingen van 2018 afscheid zou nemen van de actieve politiek. Na 12 jaar wethouderschap vond hij de tijd gekomen om plaats te maken voor de jongere generatie. Bij de verkiezingen van 2018 bleef de Dorpspartij stabiel met 4 zetels: Wilmie Steeghs, Bart van Oort, Toon Coopmans en Henk van Eck. De nieuwe coalitie leverde voor Wilmie het wethouderschap Sociaal Domein op, waardoor Rens de Haas gemeenteraadslid werd. Rens was in de voorafgaande periode, 2014-2018, al burgerraadslid geworden. Door het wethouderschap van Wilmie werd Bart van Oort haar opvolger als fractievoorzitter. Thea Rovers-van de Laar nam in 2018 afscheid van de actieve politiek. In de ledenvergadering van 24 april werd Thea benoemd tot Lid van Verdienste. Jan Bevers werd benoemd tot Erelid en hij kreeg de oorkonde daarvoor uitgereikt op de ledendag van 16 juni 2018. Intussen was in de loop van de periode 2014-2018 Marjon Verkuijlen Burgerraadslid geworden en dat gold aan het eind van de periode ook voor Marc Cruijssen. En in december 2018 werd ook Sven van der Meer benoemd tot burgerraadslid.
In het bestuur hebben zich in dezelfde tijd ook nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.Op 3 februari 2015 namen Freek Goedhart en Marinus van de Ven, na jarenlange inzet afscheid van het bestuur. Op 3 juni 2015 overleed bestuurslid Dien Kanters – Habraken. En een paar maanden na de jaarvergadering van 2016 heeft Frans Habets zijn voorzitterschap wegens privéomstandigheden moeten neerleggen. Frans Sanders nam het tijdelijk van hem over op de ledendag van 18 juli 2016, tijdens de voortgezette Jaarvergadering van dat jubileumjaar .Op de Jaarvergadering van 3 februari 2017 werd Marta Lina Thomassen gekozen tot secretaris. Wegens persoonlijke omstandigheden moest ze al in april 2018 afscheid nemen van haar bestuursfunctie. Frans Sanders ging ook die functie tijdelijk waarnemen. Op 3 februari 2018 werd Thijs Huvenaars gekozen tot bestuurslid. Hij verzorgt samen met Willy van Tienen de financiën. En op de extra ledenvergadering van 24 april 2018 werd Gijs Verhagen gekozen tot bestuurslid.

 

Historie-oprichting

Achterste rij v.l.n.r: Herman Steeghs, Frank Kuijpers, Toon van den Boom, Jos Crooijmans, Erik Verschure, Jan Hoeijmakers
Voorste rij v.l.n.r.: Martien van den Boom, Frans Sanders, Theo van den Elsen, Francien Verbakel