Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij steunt Brandweer in Gemert-Bakel

Op woensdag 18 februari spraken Henk van Eck en Bart van Oort namens de Dorpspartij met zeven vrijwilligers van de brandweer: 4 uit Gemert, 2 uit De Rips en 1 uit Bakel. Aanleiding hiervoor was het voorstel van de alle 21 burgemeesters uit de regio Zuid-Oost Brabant om te bezuinigen op de brandweerorganisatie. Voor Gemert-Bakel betekent dit bezuinigingsvoorstel dat weliswaar de posten in Gemert, Bakel en De Rips allemaal open blijven, maar dat op voertuigen en vrijwilligers bezuinigd wordt. In Bakel zou het hulpvoertuig verdwijnen en in Gemert de tweede tankautospuit inclusief de vrijwilligers die bij deze auto betrokken zijn.

Reden genoeg voor de Dorpspartij om in gesprek te gaan met de vrijwilligers en hun kant van het verhaal te horen. Temeer omdat het besluit nog niet definitief is. Alle 21 gemeenteraden in Zuid-Oost Brabant, dus ook die in Gemert-Bakel buigen zich nog over dit voorstel.

Na het gesprek en het lezen van het voorstel en de onderliggende argumenten komen we dan ook tot de volgende constateringen: 1. We gaan meer betalen voor de brandweer als gemeente Gemert-Bakel doordat we verplicht zijn om de brandweer in regionaal verband te organiseren, maar krijgen er minder voor terug. Dit terwijl het voordeel van de financiële rekening met name in Eindhoven en Helmond terecht komt. 2. De brandweerorganisatie is gebouwd op en steunt op vrijwilligers, door het wegbezuinigen van voertuigen en de bijbehorende vrijwilligers doe je een onomkeerbare afbraak aan de brandweerorganisatie. 3. Het komt neer op de vraag wat ben je bereid aan euro’s neer te tellen voor het risico dat er op hetzelfde tijdstip twee branden ontstaan in dezelfde omgeving of er een grote brand is waarbij meerdere auto’s van verschillende posten moeten komen en op dat moment op die plekken waar geen auto’s meer zijn een brand ontstaat. Op dit laatste punt ontstaat een soort welles-nietes spel waar we niet in terecht willen komen. Belangrijkste voor de Dorpspartij zijn de vrijwilligers binnen de brandweerorganisatie en die komen er in dit voorstel bekaaid vanaf.

Algehele conclusie: geen goed voorstel dat we dus willen aanpassen. De Dorpspartij zal tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2015 om een aanpassing van de adviesnota  vragen. We vragen om niet te bezuinigen op voertuigen en vrijwilligers. In de commissievergadering van 25 februari 2015 heeft de Dorpspartij afgesproken met andere politieke partijen om de aanpassingen van het besluit samen op te pakken. Zo maken we samen een vuist voor de brandweer.

Reageren of vragen? bart.vanoort@raad-gemert-bakel.nl

Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort