Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij laat cultuurmakers niet in de kou staan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 december kwam de Coronasteun voor cultuurmakers aan de orde en met name het punt rondom de verdeling van de gelden vanuit het Rijk hiervoor. Voor Gemert-Bakel was dit in het najaar totaal 140.000 euro. Dit geld moest verdeeld worden aan de zogenaamde “Lokale Culturele Infrastructuur”. Bedoeld om het culturele aanbod dat we hebben overeind te houden. Het gaat dan om onder andere (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken , musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals. Het college heeft eerder al steun verstrekt aan instellingen als Kunstlokaal en De Eendracht, en heeft de subsidie verhoogd van verenigingen als harmonieën en fanfares.

Onder de steun vallen ook de ZZP’ers in de cultuursector. Zij hebben weinig tot geen inkomsten gehad door corona en zijn buiten verschillende regelingen gevallen. Geen geld ontvangen vanuit optredens, exposities, lesgeven e.d., doordat deze simpelweg niet door konden gaan. Via een oproep in onder andere het Gemerts-Nieuwsblad hadden deze cultuurmakers zich kunnen melden voor steun. Uiteindelijk hebben zich 9 cultuurmakers gemeld. In de verdeling is er generiek € 1000,- naar elk van deze cultuurmakers gegaan, bedoeld als tegemoetkoming en niet als compensatie voor de gederfde inkomsten.

Gezien de brief die alle politieke partijen mochten ontvangen van de individuele cultuurmakers over hun verhaal, willen wij dat er nog eens met de individuele cultuurmakers gesproken wordt en gekeken wordt naar hun tegemoetkoming. Daarnaast zijn er signalen dat cultuurmakers de oproep om zich te melden gemist hebben. Daarom heeft de Dorpspartij samen met het CDA via een gesteunde motie door de hele gemeenteraad het college de opdracht gegeven om met deze cultuurmakers hierover in gesprek te gaan en te bekijken of een heroverweging van de eerdere tegemoetkoming nodig is.

Wethouder Steeghs heeft aangegeven een warm hart te hebben voor cultuur en heeft dit toegezegd. Sterker, zij is inmiddels ook al in gesprek gegaan met deze cultuurmakers. De motie riep dus tevens op om de aanmeldtermijn voor cultuurmakers te verlengen naar 10 januari om alsnog een aanvraag te kunnen doen. Bij deze dus, als men denkt hiervoor in aanmerking te komen dan aanmelden bij de gemeente! Zowel het college als wij als Dorpspartij laten de cultuurmakers niet in de kou laten staan. Voor de Dorpspartij is cultuur belangrijk binnen onze gemeente. Dan moeten we de plaatselijke cultuurmakers ook een “echt” podium geven.

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck