Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij: “Geef Handel de ruimte.”

In Handel zijn er bouwplannen voor de plek waar voorheen gemeenschapshuis De Bron stond. De plek waar de “Oude Bron” stond ligt er nu verloren bij. Afspraak was, dat deze verlaten plek zou worden ingericht met nieuw te bouwen woningen om zo de kosten van de “Nieuwe Bron” te kunnen dekken. Nu er eenmaal een lege plek is, vragen veel mensen zich af waarom deze plek niet kan blijven als groen plein voor het dorp. Dat geeft dus te denken.

De Dorpspartij vindt dat we breeduit moeten nadenken wat voor aanbod we willen hebben. Ingegeven door het provinciale inbreidingsbeleid voor woningbouw, worden steeds meer groene plekken in onze dorpen volgebouwd. Het valt ons op dat de verhouding tussen steen en groen erg naar stenen is doorgeslagen. We willen meer groen in onze dorpen. Zo behouden we de charme van de dorpen in Gemert-Bakel. Hiervoor heeft de Dorpspartij eerder met succes de groennorm in het leven geroepen. Per nieuw te bouwen woning, dient een verplicht aantal vierkante meter groen gerealiseerd te worden.

Ook voor Handel trekken we deze lijn door, zoals we ook al in ons verkiezingsprogramma in 2018 hebben aangegeven. De Dorpspartij vindt dat er op de plek van de “oude Bron” een goed evenwicht moet zijn tussen te bouwen woningen en de hoeveelheid groen.

Woningen zijn belangrijk voor Handel. Want Handel vergrijst van al onze kernen het snelst, en is er dus bij gebaat dat er ook woningen beschikbaar komen voor haar jeugdigen, zodat ze in Handel kunnen blijven wonen.
Tegelijkertijd wil de Dorpspartij ruimte voor openheid en een groene invulling. Het centrum van Handel is een prettige plek om te vertoeven, en we willen dat karakter versterken. Door te vergroenen kan dat. Zo maken we er een aangenaam verblijfsgebied van. Dat versterkt de leefbaarheid van Handel. Hierbij wordt ook het centrale plein meegenomen.

Voor de locatie “oude Bron” betekent dit wat de Dorpspartij betreft minder massale woningbouw dan nu ingetekend en bouwplannen verder van de doorgaande weg af. Daarnaast vragen wij om een groene impuls van het centrumgebied Handel.

De inwoners van Handel (initiatiefnemers petitie en dorpsoverleg) hebben zich al verenigd en komen met een aantal schetsontwerpen voor hun centrum. De Dorpspartij staat hier zeer voor open. Geef Handel de ruimte.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort