Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij, al 29 jaar midden in Gemert-Bakel

Op 3 februari 2015 vierden we de 29e verjaardag van de Dorpspartij Gemert-Bakel. Traditiegetrouw ook de datum van onze jaarvergadering. We brengen u graag op de hoogte van deze gebeurtenis en doen tegelijkertijd een oproep. In de vergadering blikten we terug op het afgelopen verkiezingsjaar en keken vooruit naar de terreinen waarop we ons de komende tijd gaan richten. Terreinen die de Dorpspartij als lokale partij na aan het hart liggen: de zorg voor elkaar, begeleiding naar werk en stimuleren van ondernemerschap, de staat van de voorzieningen in onze gemeente (scholen, accommodaties), en vooral dichtbij al onze inwoners.

Het is ook een moment van feestelijke plechtigheden. Tijdens deze avond namen we afscheid van voormalig raadslid Frank Kuijpers die zijn politieke loopbaan heeft beëindigd. Daarnaast namen we afscheid van een tweetal bestuursleden. Na jarenlange inzet geven Joke Leenders – De Haas en Berry van Oort graag het stokje door. Tenslotte werd een vijftal leden in de bloemetjes gezet wegens hun 25-jarig jubileum.

In onze fractie zien we nu de waardevolle mix van ervaren krachten en nieuw fris bloed. Handige politieke strategieën en procedures worden gedeeld, terwijl ingesleten patronen ter discussie worden gesteld. We zijn dan ook behoorlijk actief te werk gegaan na de verkiezingen van vorig jaar. Op tal van terreinen pakken we de handschoen op. Zo namen we het afgelopen half jaar initiatief tot voorstellen over: laagdrempelige dagbesteding om mantelzorgers te ontlasten, startend ondernemerschap, behoud van het mantelzorgcompliment en het stimuleren van de verkoop van streekproducten.

Om op deze weg door te gaan hebben we jou nodig! Heb jij ideeën over hoe we onze gemeente nog beter, mooier en gezonder kunnen maken? Wil jij inbreng leveren op een terrein dat jou aan het hart gaat: zorg, werk, cultuur & sport, veiligheid, landbouw of toerisme? Laat het ons weten via bart.vanoort@raad-gemert-bakel.nl