Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij 33e jaarvergadering

Op zondag 3 februari, de oprichtingsdatum van de Dorpspartij, werd volgens traditie de jaarvergadering gehouden.
Behalve de gebruikelijke jaarverslagen van secretaris, penningmeester, fractie en wethouder, was er natuurlijk ook de bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar waren Willy van Tienen en Frans Sanders. Zij werden beiden herkozen.
Frans Habets had aangegeven dat hij wilde aftreden als bestuurslid. Frans werd in 1994 lid en kwam in 1999 in het bestuur. In 2007 werd hij voorzitter, en dat bleef hij tot 2016.

De jubilarissen. Vlnr: Thea Rovers – van de Laar, Anton Manders, Frans Habets, Wilmie Steeghs en Thea Bevers- van Vijfeijken. Toos van Rooij – Martinali en Roselie Manders konden helaas niet aanwezig zijn.

Hij werd uitvoerig bedankt voor zijn inzet voor de partij, zeker in zijn periode als voorzitter. Het waren niet altijd gemakkelijke jaren, maar hij heeft er zich goed doorheen geslagen.
De dank werd uitgedrukt met een kistje wijn en een bos bloemen voor zijn vrouw Ine, die er helaas niet bij kon zijn.
Aan het eind van de vergadering werden 7 leden gehuldigd die 25 jaar lid waren. Zij kregen allemaal een mooie bos bloemen. De twee leden die er niet waren hebben hun bos intussen ook gekregen.

Bestuur Dorpspartij.

Voor informatie.
Frans Sanders,
0492-845520.