Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

DE SOOS, STREETROCK EN HET JONGERENWERK IN BAKEL BLIJFT GEBORGD!

De Dorpspartij staat voor een mooi, nieuw en levendig dorpsplein in Bakel.  De verkoop van het pand Dorpsstraat 25-27 heeft hierbij veel stof doen opwaaien.

De nieuwe eigenaar heeft aangegeven dat het Jongerenwerk, de Soos en Streetrock in het gebouw geborgd kunnen blijven. Partijen gaan daarover verder met elkaar in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Mochten partijen er niet uitkomen, dan vindt de Dorpspartij dat het college moet uitzien naar vervangende ruimte.

Wat vooraf ging
Vanaf 2018 zijn er al gesprekken gevoerd met de Fuse in het kader van de centrumontwikkeling Bakel. Nog vóórdat er sprake was van verkoop, is aan de Fuse de gelegenheid geboden om zélf – met behulp van diverse lokale instanties of ondernemers – van het pand een cultureel centrum te maken. Helaas is dit niet gelukt. Omdat het gebouw een prominente plaats op het plein heeft en een ideale plek is om het centrum een mooie “boost” te geven, is het gebouw vervolgens te koop gezet. Aan de Fuse is aangeboden om uit te kijken naar een alternatieve locatie, eventueel in de nieuwe MFA. De Fuse heeft daarop aangegeven niet naar de MFA te willen gaan. Waarom er daarna niet meer over alternatieve locaties is gesproken met de Fuse is voor de Dorpspartij nog steeds onduidelijk.

De verkoopprocedure
Wetende dat in het gebouw diverse activiteiten voor de jongeren in Bakel plaatsvinden die de gemeente subsidieert, heeft het college bij de verkoopvoorwaarden bedongen dat in ieder geval het Jongerenwerk en Streetrock geborgd zouden moeten blijven. De uiteindelijke koper (het Bakels Genot) heeft vervolgens in zijn inschrijving aangegeven dat zowel het jongerenwerk, Streetrock en ook de soos een plek kunnen blijven houden in het gebouw. Na een tweetal verkennende gesprekken gaan beide partijen nu om tafel om te kijken hoe ze er samen uit verder kunnen komen.

Toekomst
Zoals gezegd, gaan partijen met elkaar in gesprek over wat er mogelijk is en hoe zaken praktisch geregeld kunnen worden. De Dorpspartij gaat er vanuit dat partijen samen hiervoor hun uiterste best doen in het belang van de jongeren in Bakel. Mocht het nou zo zijn, dat ze er niet uitkomen, dan vindt de Dorpspartij dat er tot het einde van dit jaar op het college een inspanningsverplichting rust, om voor de activiteiten die geen onderdak kunnen vinden in het gebouw, een alternatief  voor te dragen.

Verder gaat de Dorpspartij in de raadsvergadering van oktober een motie indienen.

Via deze motie geeft de gemeenteraad het college de opdracht om samen met de Fuse naar een andere locatie te zoeken voor de Fuse.

De Dorpspartij heeft hierbij aangegeven om ook eens goed naar het Parochiehuis te kijken. Dit karakteristieke gebouw zou een mooi onderkomen kunnen zijn samen met natuurlijk andere gebruikers voor de Fuse met daarbij wellicht ook het jeugdwerk en soos.

Toon Coopmans & Stan van Kollenburg

Raadsleden Dorpspartij

info@dorpspartij.nl