Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

De hommel sterft uit!

Het is een bijzondere tijd nu de Corona-crisis ons in de greep heeft. Het lijkt of alles hier om draait, de wereld lijkt stil te staan. Toch gaan er zaken gewoon door, zoals de natuur. Ook in moeilijke tijden willen wij als Dorpspartij onze focus breed houden en in de gaten houden wat er rond ons heen gebeurt.

Zo las ik onlangs in een artikel dat het aantal hommels en hommelsoorten drastisch afneemt. Hommels behoren tot de belangrijkste bestuivers in de natuur. Als ze verdwijnen, kan dat een zware impact hebben op de groente- en fruitteelt. Een alarmerend bericht!

Klimaatverandering is een belangrijke reden, niet alle hommelsoorten zijn opgewassen tegen de opwarming. Ze kunnen dan oververhit raken. Niet alleen klimaatverandering speelt een rol, ook het gebruik van pesticiden en de herinrichting van het natuurgebied in het akkerland.

De conclusie is dat we zuinig moeten zijn op de hommels! Op een aantal zaken kun je niet direct invloed op uitoefenen, klimaatverandering vraagt om een wereldwijde aanpak. Het gebruik van pesticiden kan wellicht op een andere manier aangepakt worden, door middel van natuurlijke vijanden in te zetten.

Wat wel kan is meer afwisseling in het landschap, door aandacht te hebben voor bloemrijke akkers die aantrekkelijk zijn voor hommels, bijen en andere insecten. Verder is het belangrijk om in de kernen niet alles te verstenen, maar ruimte te laten voor groen. Ook inwoners kunnen zelf een steentje bijdragen door in hun tuin ruimte te maken voor (bloeiende) planten, zodat deze als het ware de hommels uitnodigen om te komen. Niet alle planten zijn geschikt voor hommels, het tuincentrum kan u hierin adviseren. U kunt ook informeren bij de vrijwilligers van Vogelbescherming, de Vlinderstichting, IVN en Velt.

De Dorpspartij vindt het belangrijk om hier aandacht voor te vragen en heeft ervoor gezorgd dat de verplichte groennorm is aangenomen, waardoor er naast verstening in de kernen ook meer groen wordt gerealiseerd bij bouwprojecten.

Verder is een motie van de Dorpspartij aangenomen om de biodiversiteit te stimuleren. De Groene Heerlijkheid, een burgerinitiatief, zorgt voor de uitvoering en krijgt dankzij deze motie van de Dorpspartij jaarlijks een extra financiële bijdrage van € 2500,00. Ook kunnen de randgebieden van akkers ingezaaid worden met akkerbloemen.

Kortom de Dorpspartij vindt het belangrijk om de natuur de ruimte te bieden en zoekt naar gepaste oplossingen. Maar we zullen het samen moeten doen!

Laten we als gemeente een goede gastheer zijn voor de hommel en andere nuttige insecten. Zo dragen we bij aan een leefomgeving waar het goed toeven is voor mens en dier.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,

Rens de Haas