Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

De Groennorm onder de loep

De Dorpspartij hanteert al jaren het begrip “stenen en groen in balans”.

Dit wil zeggen dat er naast woningen, kantoor en winkelpanden, altijd voldoende groen tegenover moet staan. Woon- en werkgenot is immers niet alleen de woning of pand waarin je verblijft, maar ook de woonomgeving waarin je je bevindt. Een omgeving met veel groen maakt dat mensen zich prettiger en meer op hun gemak voelen. Daarnaast geeft groen meer verkoeling en beschutting op warme dagen. Het zorgt voor meer biodiversiteit, voor een snellere afvoer van water bij hoosbuien en absorbeert bovendien CO2.

In maart 2019 is dan ook, op initiatief van de Dorpspartij, met algemene stemmen de groennorm in de gemeenteraad vastgesteld. De groennorm stelt dat er voor iedere nieuwe woning en/of appartement 75 m2 groen gerealiseerd moet worden. Is dit niet mogelijk bij bijvoorbeeld inbreidingslocaties, dan moet er een financiële storting plaatsvinden door de initiatiefnemer van de plannen in het groenfonds. Met de middelen in het groenfonds, kan dan weer elders groen gerealiseerd worden.

De Dorpspartij was in het verleden altijd roepende in de woestijn als het over meer groen ging in onze dorpskernen (binnengebied). We zijn blij te constateren dat inmiddels alle fracties de groennorm omarmd hebben en dat deze een vast toetsingselement is geworden bij de beoordeling van bouwplannen.

We hebben nu 1,5 jaar ervaring opgedaan en ervaren hoe de groennorm werkt in de praktijk.

Het is tijd om te bezien of de groennorm heeft gebracht wat we hebben bedacht en gedacht. Is er meer groen gekomen bij nieuwbouwplannen en wat voor groen is dat dan? Hoe werkt de toetsing in de praktijk? Wat is er in het groenfonds gestort, waarom en wat is daar mee gedaan? Deze en diverse andere vragen wil de Dorpspartij graag beantwoord zien, om er van te leren en daar waar nodig de groennorm aan te passen.

Het college heeft toegezegd om de groennorm te evalueren in 2021.

Mocht u als inwoner van Gemert-Bakel opmerkingen, vragen of suggesties hebben laat het ons weten.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans