Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

De evolutie van Gemert-Bakel gaat verder

Het politieke jaar 2020 was zeer bewogen. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Daarnaast speelt ook de Corona crisis, die een grote weerslag heeft op het normaal zo bruisende Gemert-Bakel en haar inwoners. Het constant moeten sturen om het aantal infecties in de hand te houden, vraagt veel van de inwoners, ondernemers en bestuurders.

Een korte politieke terugblik op 2020. Dit jaar zijn de financiële reserves weer op peil. Dat is 5 jaar eerder dan gepland, een topprestatie!

De plannen rondom het Kasteel komen tot uitvoering. De vergunning voor de eerste fase is afgegeven. Het Kasteel ligt gevoelig in Gemert en het vraagt een constante afweging over oplossingen.

Dit jaar zijn ook het zwembad, sporthal Molenbroek en de atletiekbaan gerenoveerd.

De kosten binnen het Sociaal Domein blijven binnen de begroting, en er is goed zicht op de kosten. De Rijksoverheid heeft indertijd zorgtaken bij de gemeenten gelegd met de bedoeling om de zorg- en dienstverlening dichtbij de burgers te organiseren. Gemert-Bakel doet dit door de gebiedsteams. Dat vraagt ook van de partners dat zij hun bedrijfsprocessen moeten aanpassen op deze visie. Dit lukt niet altijd, daarom heeft de LEV-groep de samenwerking opgezegd. Vanaf 2021 neemt Lumens een groot deel van de taken over, en het welzijnswerk als geheel is geborgd.

De coalitie en oppositie stonden regelmatig lijnrecht tegenover elkaar, wat helaas de sfeer in de gemeenteraad niet ten goede kwam. Desondanks zijn er moeilijke besluiten genomen, waardoor projecten verder kunnen. Inwoners verwachten van de politiek dat er constructief naar oplossingen gezocht wordt, in plaats van gekissebis.

Voor het komende jaren staan mooie uitdagingen voor de deur, zoals het bouwen van betaalbare woningen, de huisvesting van het Commanderijcollege en Berglarenschool, de omgevingsvisie moet gestalte krijgen. In Handel wordt samen met de inwoners gewerkt aan de inrichting hun centrum. Het centrum van Bakel krijgt een facelift. Ook in Milheeze verdient het centrum aandacht. In De Rips is de grondprijs aantrekkelijker gemaakt om het bouwen te stimuleren. In Elsendorp loopt de proeftuin buitengebied.

De wereld om ons heen verandert, daar zal onze gemeente in mee moeten gaan. Vanuit de verandering komt weer de nieuwe standaard. Onlangs was ik aan het wandelen bij de Rips en trof het tafereel aan van bovenstaande foto. Dit vind ik treffend. Het verval van het ene betekent een nieuw begin voor het ander.

Dorpspartij ‘Sterk op de inhoud’.

Voor iedereen een mooi 2021

Rens de Haas