Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

De Dorpspartij bestuurt in Gemert-Bakel

De Dorpspartij vormt samen met het CDA de coalitie in de gemeente Gemert-Bakel. Afgelopen week presenteerden we het coalitieakkoord 2018-2022: “Samen meer bereiken. Met elkaar, voor elkaar.” We doen dat graag samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Want de opgaven die op ons bord liggen overstijgen aan de ene kant onze gemeentegrens en vragen aan de andere kant afstemming, samenspraak met inwoners en verenigingen. We pakken opgaven aan, ook als het niet makkelijk is. Niet de problemen laten sudderen en doorschuiven naar volgende generaties. We zetten daarbij de kracht van de dorpen voorop. Onze inwoners, verenigingen en ondernemers weten het beste wat er speelt.

Wat gaan we doen?
De Dorpspartij neemt de komende 4 jaar weer verantwoordelijkheid door in de coalitie te stappen. Op die manier kunnen we het beste de opgaven in onze gemeente aanpakken en afhandelen. We besturen, en kunnen daardoor de Dorpspartij-wind door het college laten waaien.

Ook in het coalitieakkoord vinden we duidelijk de Dorpspartij terug. Wat staat daar dan onder andere in?
– We hebben structurele financiering voor armoedebestrijding opgenomen met de focus op kinderen en verborgen armoede;
– Er komt een nieuw zwembad in combinatie met sporthal Molenbroek, waarbij we uitgaan van de kracht van onze verenigingen;
– We kleden onze woonomgeving aan met meer groen;
– We voeren meer regie op onze woningbouw, zodat iedereen een passende woning in onze gemeente kan vinden;
– We steunen de lijn voor één cultuurhuis en bouwen dat verder uit;
– We maken een omgevingsvisie voor het buitengebied, zodat duidelijk is welke zaken waar wel, en welke zaken waar niet mogen;
– We kiezen voor een gezonde financiële situatie van onze gemeente. Ambities en kosten met elkaar structureel in balans en opbouwen van de spaarpot.

Welke mensen gaan het doen?
Zo, en nu aan de slag. Dat doen we met de volgende ploeg: Wilmie Steeghs is onze nieuwe wethouder op het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, werk en inkomen, armoedebeleid, onderwijs en cultuur). Zij volgt Jan Bevers op, die afscheid heeft genomen van de politiek.
De fractie wordt aangevoerd door Bart van Oort en bestaat verder uit Toon Coopmans, Henk van Eck en Rens de Haas. De commissieleden zijn Marjon Verkuijlen, Thea Bevers en Marc Cruijsen.

Samen met elkaar en voor elkaar!
Heeft u nou zaken waarvan u vindt dat deze onder de aandacht moeten komen, of de politiek iets van moet vinden? Dan nodigen we u uit om met initiatieven te komen. Laat het ons weten. Immers…Samen meer bereiken, met elkaar voor elkaar.

Fractie Dorpspartij
www. dorpspartij.nl