Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dankzij u! Een Fietsbrug bij rotonde West-Om (N272)

Proficiat. Dankzij uw reacties op de plannen rond de oversteekplaatsen van de N272 (de weg van Gemert naar Boxmeer) en de opdracht die wij als Dorpspartij met mede-initiatiefnemers in de raad van 22 april 2021 hebben gegeven aan het college, is er nu een fietsbrug bij de rotonde West-Om in de plannen gekomen. De reeds geplande fiets- en voetgangerstunnel bij de Eeuwsel (wijk Paashoef) is behouden in de plannen.

Hiermee realiseren we ons doel om de oversteken van fiets- en voetgangersverkeer tussen Gemert en De Mortel, en Gemert en het buitengebied te behouden. Tegelijkertijd kan zo volgens plan van de Provincie Noord-Brabant de doorstroom op de N272 verbeteren.

Afgelopen woensdag 26 mei 2021 werden we als gemeenteraad bijgepraat over de plannen van de Provincie, naar aanleiding van de ingekomen reacties vanuit inwoners op de voorgenomen plannen en als reactie op onze ingediende motie.

Het is goed om te zien en te horen dat er door de Provincie geluisterd is naar de reacties van inwoners op de enquête (media, nieuwsbrieven) en naar onze motie.

De plannen zoals ze er nu liggen zien er grofweg als volgt uit:

  • Bij de Beekse brug komt er voor fietsers/voetgangers een beweegbare fietsersbrug;
  • De Bosscheweg wordt afgesloten voor autoverkeer want de stoplichten veroorzaken teveel filevorming;
  • Er komt een verlegging van de komgrens van Beek en Donk waardoor er richting Gemert weer 80 km per uur gereden kan worden;
  • De “Grote rotonde” (Gemert-Beek en Donk) wordt ongelijkvloers waardoor de verkeersstromen vanuit Helmond-Veghel en Beek en Donk-Gemert over en onder elkaar doorgaan;
  • Er komt een parallelweg vanuit de Broekstraat tot aan de Peeleindseweg (richting Beek en Donk ) als ontsluiting van de Broekstraat voor aanwonenden;
  • Ter hoogte van de Broekstraat richting West-Om komt een fietsers-voetgangersbrug richting de bushalte/ centrum;
  • De oversteek “Groenendaal” komt te vervallen omdat deze als onveilig gezien wordt;
  • De rotonde bij de Oudestraat wordt voor fietsers veiliger door fietsstroken aan te brengen;
  • Bij de Eeuwsel (Paashoef) komt er een fiets- en voetgangerstunnel, deze oversteek wordt veelvuldig gebruikt om vanuit De Mortel binnendoor naar Gemert te gaan.

Hoe nu verder? De nu uitgewerkte en aangepaste plannen van de N272 worden nu eerst voorgelegd voor advies aan de lokale colleges van Gemert-Bakel en Laarbeek. Met die reacties toegevoegd zal het Provinciebestuur een definitief besluit nemen over de aanpassingen op deze provinciale weg. De schop in de grond mogen we dan in 2025 verwachten.

Dankzij uw inspanningen alvast een mooi ontwerp van de plannen!

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck