Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Coalitieakkoord ´Samen meer bereiken – met elkaar voor elkaar´ 2018-2022

Vanmiddag presenteerden Dorpspartij en CDA het .
Als Dorpspartij willen we graag, net als in de vorige periodes, de komende vier jaar weer verantwoordelijkheid nemen. Zo kunnen we opgaven het beste aanpakken en een Dorpspartij-kleur meegeven. Er liggen grote maatschappelijke opgaven als gezondheid, duurzaamheid, sociaal domein, vitaal platteland en bereikbaarheid. Maar ook strategische en grote projecten als het kasteel, zwembad en centrumplan Bakel. Die willen we oppakken en afhandelen.
Wilmie Steeghs is onze nieuwe wethouder op het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, werk en inkomen, armoedebeleid, onderwijs en cultuur). Zij zal in deze functie Jan Bevers opvolgen.
Bart van Oort is de nieuwe fractievoorzitter.

Foto: Marcel Bosmans

Als Dorpspartij staan we voor kansen voor iedereen. Zo staat te lezen in het coalitieakkoord:
– vaste middelen voor armoedebestrijding met de focus op kinderen en verborgen armoede;
– een goed voorzieningenniveau: oplossing voor sporthal Molenbroek in combinatie met een nieuw zwembad en één cultuurhuis;
– voldoende betaalbare woningen met openbaar groen.
In de raadsvergadering van woensdag 9 mei wordt het coalitieakkoord besproken en aansluitend worden de kandidaat-wethouders benoemd.
Benieuwd naar het coalitieakkoord en het persbericht?