Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Centrum Gemert levendig, groen en toekomstbestendig

Er is altijd een reden om verandering uit te stellen: ‘het gaat zo slecht nog niet’, ‘het is niet realistisch’, ‘het kost te veel geld’. Totdat je te laat bent…

We zien in heel Nederland en ook hier in Gemert-Bakel een aantal maatschappelijke ontwikkelingen: meer onlineshoppen, minder fysieke winkels, en het centrum meer als verblijfsgebied. Deze ontwikkelingen betekenen dat je moet kijken hoe je je centrum levendig kunt houden. Door het winkelaanbod te centreren, door woningen toe te voegen waar eerst winkels waren, door groen toe te voegen, en door een publiekstrekker als een cultuurhuis met theaterfunctie ernaartoe te halen.

Dat zorgt dat mensen er willen verblijven, een pilsje willen drinken op het terras, een wandeling willen maken en van een concert kunnen genieten.

Een toekomstbestendig centrum is ook een bereikbaar centrum. Bekend is dat we nu een parkeerprobleem hebben in Gemert. Ook daarvoor zijn in de voorliggende visie extra parkeerplaatsen (300 stuks) ingetekend. Wij zien hiervoor nog een andere en aanvullende suggestie die we al eerder geopperd hebben. Het huidige evenemententerrein aan de Schabbert als parkeerplaats.

Juist om ervoor te zorgen dat centrum Gemert een aantrekkelijke verblijfplaats is en blijft, is een nieuwe visie op het centrum nu zo goed. Het centrumplan geeft invulling aan de koers waar de Dorpspartij voor staat: levendig, groen en toekomstbestendig, met een oplossing voor het parkeerprobleem. Op 18 maart 2021 vergadert de gemeenteraad over het Centrumplan Gemert. We stellen nu vast welke richting we op willen, dat is stap 1. Vervolgens ga je de komende jaren concrete plannen maken om te kijken hoe je dit kunt realiseren.

Kortom, een levendig, groen en toekomstbestendig centrum. Een goed en ambitieus plan. Wij zijn voor.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort