« Vorige pagina

Categorie: Sociaal Domein en Volkshuisvesting

Werken moet lonen: bestrijding armoede onder gezinnen

februari 14th, 2020

Ja, helaas zijn er ook binnen onze gemeente mensen die door allerlei omstandigheden in een uitkeringssituatie  terecht zijn gekomen. Maar hoe kom je er weer uit?

De Dorpspartij vindt het belangrijk dat mensen die in de bijstand zitten zo passend en ..

Bekijk volledige artikel

Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen

november 4th, 2019

Wethouder Steeghs (Dorpspartij) presenteerde aan de gemeenteraad het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. In het nieuwe beleid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen en gezinnen. In Gemert-Bakel zijn zo’n 1300 pe..

Bekijk volledige artikel

Parochiehuis Bakel serieuze optie voor Dorpspartij

oktober 22nd, 2019

Bakel is binnen de gemeente Gemert-Bakel de enige kern zonder een officiële Multifunctionele Accommodatie (MFA). Momenteel worden er binnen Bakel besprekingen gevoerd met verenigingen en andere belanghebbenden of er voldoende draagvlak binnen Bakel is om t..

Bekijk volledige artikel

Geen bezuinigingen op zorg en meer geld voor scholen

oktober 18th, 2019

Afgelopen week presenteerde het college de begroting voor 2020 en volgende jaren. De Dorpspartij toont zich gelukkig met dit financiële plaatje. Er wordt niet bezuinigd op zorg en er gaat meer geld naar de scholen voor goede lesgebouwen.


Bekijk volledige artikel

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij

september 30th, 2019

Waar het om draait is dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van werkbedrijf Senzer voor de komende jaren sluitend gemaakt moet worden en dat daar ingrijpende maatregelen voor genomen moeten worden.


Bekijk volledige artikel

Niet bezuinigen op begeleiding schoolverlaters van praktijkonderwijs

mei 13th, 2019

In de Commissie Sociaal Domein van 9 mei is gesproken over de financiële tegenvaller waar Senzer mee te maken krijgt. Senzer (voorheen Atlantgroep) is de organisatie, die voor de gemeente Gemert-Bakel en de omliggende gemeenten in de Peel, zorgt voor de ui..

Bekijk volledige artikel

Extra leslokalen Kindcentrum De Samenstroom Gemert

mei 3rd, 2019

In de raadsvergadering van 18 april 2019 sprak de raad over het initiatiefvoorstel van de Dorpspartij voor 2 extra tijdelijke leslokalen bij Kindcentrum De Samenstroom in Gemert.

De gemeente staat is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. De Sam..

Bekijk volledige artikel

Wat is het ‘Beleidskader Sociaal Domein’ eigenlijk?

december 22nd, 2018

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 13 december 2018 werd er gevraagd om de notitie ,,beleidskader sociaal domein” vast te stellen.
Sociaal domein is de term die men gebruikt voor alle gebieden op gemeentelijk sociaal beleid: jeugdzorg, Wmo (huis..

Bekijk volledige artikel

Dorpspartij steunt Brandweer in Gemert-Bakel

februari 25th, 2015

Op woensdag 18 februari spraken Henk van Eck en Bart van Oort namens de Dorpspartij met zeven vrijwilligers van de brandweer: 4 uit Gemert, 2 uit De Rips en 1 uit Bakel. Aanleiding hiervoor was het voorstel van de alle 21 burgemeesters uit de regio Zuid-Oos..

Bekijk volledige artikel

Initiatiefvoorstel ‘inwonersinitiatieven laagdrempelige dagbesteding’

oktober 16th, 2014

De rijksoverheid schrapt en versobert de aanspraak op dagbesteding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Om kwalitatief goede hulp vroegtijdig en dicht bij huis te bieden, maar ook om grip te houden op de financiën, roept de Dorpspartij ..

Bekijk volledige artikel