« Vorige pagina

Categorie: Ruimte en openbaar beheer

Herontwikkeling centrum Bakel komt eindelijk op gang

december 20th, 2019

Het voorstel tot herontwikkeling van kerkplein en Schoolstraat in Bakel is eindelijk gepresenteerd. Een plan met veel groen en plek voor ontmoeting in het centrum en een plan dat fors ingrijpt op de huidige verkeersstromen. Het is geen eenvoudige opgave gew..

Bekijk volledige artikel

Eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden

oktober 29th, 2019

Afgelopen jaar hebben we in onze gemeente veel overlast ervaren van de eikenprocessierups. In 2019 kwamen er in onze gemeente meer dan 3 keer zoveel eikenprocessierupsen voor als in 2018. De verwachting is dat ook volgend jaar de overlast groot zal zijn. Ni..

Bekijk volledige artikel

Parochiehuis Bakel serieuze optie voor Dorpspartij

oktober 22nd, 2019

Bakel is binnen de gemeente Gemert-Bakel de enige kern zonder een officiële Multifunctionele Accommodatie (MFA). Momenteel worden er binnen Bakel besprekingen gevoerd met verenigingen en andere belanghebbenden of er voldoende draagvlak binnen Bakel is om t..

Bekijk volledige artikel

Heropening vliegbasis De Peel

september 20th, 2019

De heropening van vliegbasis De Peel heeft veel reacties te weeg gebracht. Vooral de inwoners van Milheeze, De Rips en Bakel hebben hun zorgen geuit over wat dit betekent voor de leefbaarheid in hun dorp. Wat hangt ons boven het hoofd aan geluidsoverlast, u..

Bekijk volledige artikel

Meer bedrijfskavels vraagt om slimme aanpak

mei 20th, 2019

Het tekort aan bedrijfskavels is een continue terugkerend probleem voor onze ondernemers. Zeker in de kerkdorpen is er veelal een tekort aan bedrijfskavels. Bakel heeft bijvoorbeeld haar laatste bedrijfskavel uitgegeven, terwijl er een grote behoefte is aan..

Bekijk volledige artikel

Groen en stenen in balans

april 15th, 2019

Meer groen in onze 7 kernen is wat de Dorpspartij vroeg aan de gemeenteraad in 2018 middels een motie genaamd “Groen en stenen in balans”.

In de afgelopen raadsvergadering van 18 april stemde de gemeenteraad hiermee in door het vaststellen van ee..

Bekijk volledige artikel

Verkeer Bakel grootste uitdaging voor herinrichting centrum

maart 10th, 2019

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft, tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019, € 30.000,00 ter beschikking gesteld voor een stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van het centrum van Bakel.
Een stedenbouwkundig plan is een tekening va..

Bekijk volledige artikel

Dorpspartij steunt Brandweer in Gemert-Bakel

februari 25th, 2015

Op woensdag 18 februari spraken Henk van Eck en Bart van Oort namens de Dorpspartij met zeven vrijwilligers van de brandweer: 4 uit Gemert, 2 uit De Rips en 1 uit Bakel. Aanleiding hiervoor was het voorstel van de alle 21 burgemeesters uit de regio Zuid-Oos..

Bekijk volledige artikel