« Vorige pagina

Categorie: Ruimte en openbaar beheer

Klimaatneutraal moet geen doel op zich zijn

maart 9th, 2020

Vanuit de landelijke overheid is er in 2019 een Nationaal Klimaatakkoord ondertekend. Hierin is vastgelegd om in 2030 49% minder broeikasgassen dan in 1990 uit te stoten. De gemeenten hebben van de rijksoverheid de opdracht gekregen om hiervoor met voorstel..

Bekijk volledige artikel

Vliegbasis De Peel scherp op het vizier

februari 22nd, 2020

Op 12 februari jongstleden bereikte ons een bericht uit BN De Stem, de krant voor West-Brabant. Staatssecretaris Visser van Defensie had vliegbasis Gilze-Rijen bezocht en daar concessies gedaan over het verdwijnen van de zogenaamde reserveveldfunctie voor G..

Bekijk volledige artikel

Meer woningen nodig in levendig Bakel

februari 8th, 2020

Het stedenbouwkundig plan “Herinrichting centrum Bakel” is op 30 januari 2020 door de raad vastgesteld, met enkele wijzigingen in het plan zodat het nog meer aansluit op wat de inwoners van Bakel willen. Maar naast een nieuw levendig centrum is er meer ..

Bekijk volledige artikel

Herontwikkeling centrum Bakel komt eindelijk op gang

december 20th, 2019

Het voorstel tot herontwikkeling van kerkplein en Schoolstraat in Bakel is eindelijk gepresenteerd. Een plan met veel groen en plek voor ontmoeting in het centrum en een plan dat fors ingrijpt op de huidige verkeersstromen. Het is geen eenvoudige opgave gew..

Bekijk volledige artikel

Eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden

oktober 29th, 2019

Afgelopen jaar hebben we in onze gemeente veel overlast ervaren van de eikenprocessierups. In 2019 kwamen er in onze gemeente meer dan 3 keer zoveel eikenprocessierupsen voor als in 2018. De verwachting is dat ook volgend jaar de overlast groot zal zijn. Ni..

Bekijk volledige artikel

Parochiehuis Bakel serieuze optie voor Dorpspartij

oktober 22nd, 2019

Bakel is binnen de gemeente Gemert-Bakel de enige kern zonder een officiële Multifunctionele Accommodatie (MFA). Momenteel worden er binnen Bakel besprekingen gevoerd met verenigingen en andere belanghebbenden of er voldoende draagvlak binnen Bakel is om t..

Bekijk volledige artikel

Heropening vliegbasis De Peel

september 20th, 2019

De heropening van vliegbasis De Peel heeft veel reacties te weeg gebracht. Vooral de inwoners van Milheeze, De Rips en Bakel hebben hun zorgen geuit over wat dit betekent voor de leefbaarheid in hun dorp. Wat hangt ons boven het hoofd aan geluidsoverlast, u..

Bekijk volledige artikel

Meer bedrijfskavels vraagt om slimme aanpak

mei 20th, 2019

Het tekort aan bedrijfskavels is een continue terugkerend probleem voor onze ondernemers. Zeker in de kerkdorpen is er veelal een tekort aan bedrijfskavels. Bakel heeft bijvoorbeeld haar laatste bedrijfskavel uitgegeven, terwijl er een grote behoefte is aan..

Bekijk volledige artikel

Groen en stenen in balans

april 15th, 2019

Meer groen in onze 7 kernen is wat de Dorpspartij vroeg aan de gemeenteraad in 2018 middels een motie genaamd “Groen en stenen in balans”.

In de afgelopen raadsvergadering van 18 april stemde de gemeenteraad hiermee in door het vaststellen van ee..

Bekijk volledige artikel

Verkeer Bakel grootste uitdaging voor herinrichting centrum

maart 10th, 2019

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft, tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019, € 30.000,00 ter beschikking gesteld voor een stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van het centrum van Bakel.
Een stedenbouwkundig plan is een tekening va..

Bekijk volledige artikel