« Vorige pagina

Categorie: Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed

Klimaatneutraal moet geen doel op zich zijn

maart 9th, 2020

Vanuit de landelijke overheid is er in 2019 een Nationaal Klimaatakkoord ondertekend. Hierin is vastgelegd om in 2030 49% minder broeikasgassen dan in 1990 uit te stoten. De gemeenten hebben van de rijksoverheid de opdracht gekregen om hiervoor met voorstel..

Bekijk volledige artikel

Vliegbasis De Peel scherp op het vizier

februari 22nd, 2020

Op 12 februari jongstleden bereikte ons een bericht uit BN De Stem, de krant voor West-Brabant. Staatssecretaris Visser van Defensie had vliegbasis Gilze-Rijen bezocht en daar concessies gedaan over het verdwijnen van de zogenaamde reserveveldfunctie voor G..

Bekijk volledige artikel

Metropool Regio Eindhoven: ver weg, maar toch dichtbij

december 3rd, 2019

De Metropool Regio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven, waar ook de gemeente Gemert-Bakel deel van uit maakt. Een ver van mijn bed show denkt u wellicht. Dat is ook begrijpelijk. Veel zaken worden geregeld achter de ..

Bekijk volledige artikel

Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen

november 4th, 2019

Wethouder Steeghs (Dorpspartij) presenteerde aan de gemeenteraad het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. In het nieuwe beleid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen en gezinnen. In Gemert-Bakel zijn zo’n 1300 pe..

Bekijk volledige artikel

Eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden

oktober 29th, 2019

Afgelopen jaar hebben we in onze gemeente veel overlast ervaren van de eikenprocessierups. In 2019 kwamen er in onze gemeente meer dan 3 keer zoveel eikenprocessierupsen voor als in 2018. De verwachting is dat ook volgend jaar de overlast groot zal zijn. Ni..

Bekijk volledige artikel

Geen bezuinigingen op zorg en meer geld voor scholen

oktober 18th, 2019

Afgelopen week presenteerde het college de begroting voor 2020 en volgende jaren. De Dorpspartij toont zich gelukkig met dit financiële plaatje. Er wordt niet bezuinigd op zorg en er gaat meer geld naar de scholen voor goede lesgebouwen.


Bekijk volledige artikel

Heropening vliegbasis De Peel

september 20th, 2019

De heropening van vliegbasis De Peel heeft veel reacties te weeg gebracht. Vooral de inwoners van Milheeze, De Rips en Bakel hebben hun zorgen geuit over wat dit betekent voor de leefbaarheid in hun dorp. Wat hangt ons boven het hoofd aan geluidsoverlast, u..

Bekijk volledige artikel

Ja, investeren in zwembad. Nee, tegen extra kosten en risico

juli 8th, 2019

De Dorpspartij vindt het belangrijk een zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen te hebben. De zwemverenigingen verzorgen zwemlessen voor zeer veel kinderen in onze gemeente. Daarnaast hebben zij hun eigen activiteiten, zoals hun duikteam, en trainingen vo..

Bekijk volledige artikel

Eerst de golfbaan zelf aan zet

mei 27th, 2019

In november 2018 nam de Dorpspartij het initiatief voor een motie over maatregelen bij de golfbaan, de raad stemde unaniem in. Wethouder De Ruiter heeft, geheel volgens opdracht van de motie, in maart 2019 samen met de golfbaan een verbeterplan gepresenteer..

Bekijk volledige artikel

Niet bezuinigen op begeleiding schoolverlaters van praktijkonderwijs

mei 13th, 2019

In de Commissie Sociaal Domein van 9 mei is gesproken over de financiële tegenvaller waar Senzer mee te maken krijgt. Senzer (voorheen Atlantgroep) is de organisatie, die voor de gemeente Gemert-Bakel en de omliggende gemeenten in de Peel, zorgt voor de ui..

Bekijk volledige artikel