« Vorige pagina

Categorie: Actualiteit

Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen

november 4th, 2019

Wethouder Steeghs (Dorpspartij) presenteerde aan de gemeenteraad het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. In het nieuwe beleid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen en gezinnen. In Gemert-Bakel zijn zo’n 1300 pe..

Bekijk volledige artikel

Eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden

oktober 29th, 2019

Afgelopen jaar hebben we in onze gemeente veel overlast ervaren van de eikenprocessierups. In 2019 kwamen er in onze gemeente meer dan 3 keer zoveel eikenprocessierupsen voor als in 2018. De verwachting is dat ook volgend jaar de overlast groot zal zijn. Ni..

Bekijk volledige artikel

Parochiehuis Bakel serieuze optie voor Dorpspartij

oktober 22nd, 2019

Bakel is binnen de gemeente Gemert-Bakel de enige kern zonder een officiële Multifunctionele Accommodatie (MFA). Momenteel worden er binnen Bakel besprekingen gevoerd met verenigingen en andere belanghebbenden of er voldoende draagvlak binnen Bakel is om t..

Bekijk volledige artikel

Geen bezuinigingen op zorg en meer geld voor scholen

oktober 18th, 2019

Afgelopen week presenteerde het college de begroting voor 2020 en volgende jaren. De Dorpspartij toont zich gelukkig met dit financiële plaatje. Er wordt niet bezuinigd op zorg en er gaat meer geld naar de scholen voor goede lesgebouwen.


Bekijk volledige artikel

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij

september 30th, 2019

Waar het om draait is dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van werkbedrijf Senzer voor de komende jaren sluitend gemaakt moet worden en dat daar ingrijpende maatregelen voor genomen moeten worden.


Bekijk volledige artikel

Heropening vliegbasis De Peel

september 20th, 2019

De heropening van vliegbasis De Peel heeft veel reacties te weeg gebracht. Vooral de inwoners van Milheeze, De Rips en Bakel hebben hun zorgen geuit over wat dit betekent voor de leefbaarheid in hun dorp. Wat hangt ons boven het hoofd aan geluidsoverlast, u..

Bekijk volledige artikel

‘U wist het’

september 13th, 2019

Wat leuk dat u bij ons langs kwam op Gemert Mèrt. Onze kraam stond dit jaar in het teken van een quiz met wat vragen over de gemeentepolitiek. De burgemeester kunnen we geruststellen, met zijn bekendheid zit het wel goed.

Bekijk volledige artikel

Ja, investeren in zwembad. Nee, tegen extra kosten en risico

juli 8th, 2019

De Dorpspartij vindt het belangrijk een zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen te hebben. De zwemverenigingen verzorgen zwemlessen voor zeer veel kinderen in onze gemeente. Daarnaast hebben zij hun eigen activiteiten, zoals hun duikteam, en trainingen vo..

Bekijk volledige artikel

Kwetsbare jongeren doen ook mee

juni 19th, 2019

Enkele weken geleden stond er een artikel in het Gemerts Nieuwblad, waarbij De Dorpspartij het belang aangaf, dat er niet bezuinigd mag worden op vroegtijdige schoolverlaters door Senzer (voorheen Atlantgroep).
De Dorpspartij is van mening, dat Senzer..

Bekijk volledige artikel

Eerst de golfbaan zelf aan zet

mei 27th, 2019

In november 2018 nam de Dorpspartij het initiatief voor een motie over maatregelen bij de golfbaan, de raad stemde unaniem in. Wethouder De Ruiter heeft, geheel volgens opdracht van de motie, in maart 2019 samen met de golfbaan een verbeterplan gepresenteer..

Bekijk volledige artikel