« Vorige pagina

Categorie: Actualiteit

Politiek Spektakel Gemert-Bakel

december 21st, 2019

Zet maar vast in uw agenda: De Dorpspartij organiseert samen met Café Gij en ik, op donderdag 23 januari 2020 het Politiek Spektakel Gemert-Bakel.

Bekijk volledige artikel

Herontwikkeling centrum Bakel komt eindelijk op gang

december 20th, 2019

Het voorstel tot herontwikkeling van kerkplein en Schoolstraat in Bakel is eindelijk gepresenteerd. Een plan met veel groen en plek voor ontmoeting in het centrum en een plan dat fors ingrijpt op de huidige verkeersstromen. Het is geen eenvoudige opgave gew..

Bekijk volledige artikel

Metropool Regio Eindhoven: ver weg, maar toch dichtbij

december 3rd, 2019

De Metropool Regio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven, waar ook de gemeente Gemert-Bakel deel van uit maakt. Een ver van mijn bed show denkt u wellicht. Dat is ook begrijpelijk. Veel zaken worden geregeld achter de ..

Bekijk volledige artikel

Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen

november 4th, 2019

Wethouder Steeghs (Dorpspartij) presenteerde aan de gemeenteraad het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. In het nieuwe beleid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen en gezinnen. In Gemert-Bakel zijn zo’n 1300 pe..

Bekijk volledige artikel

Eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden

oktober 29th, 2019

Afgelopen jaar hebben we in onze gemeente veel overlast ervaren van de eikenprocessierups. In 2019 kwamen er in onze gemeente meer dan 3 keer zoveel eikenprocessierupsen voor als in 2018. De verwachting is dat ook volgend jaar de overlast groot zal zijn. Ni..

Bekijk volledige artikel

Parochiehuis Bakel serieuze optie voor Dorpspartij

oktober 22nd, 2019

Bakel is binnen de gemeente Gemert-Bakel de enige kern zonder een officiële Multifunctionele Accommodatie (MFA). Momenteel worden er binnen Bakel besprekingen gevoerd met verenigingen en andere belanghebbenden of er voldoende draagvlak binnen Bakel is om t..

Bekijk volledige artikel

Geen bezuinigingen op zorg en meer geld voor scholen

oktober 18th, 2019

Afgelopen week presenteerde het college de begroting voor 2020 en volgende jaren. De Dorpspartij toont zich gelukkig met dit financiële plaatje. Er wordt niet bezuinigd op zorg en er gaat meer geld naar de scholen voor goede lesgebouwen.


Bekijk volledige artikel

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij

september 30th, 2019

Waar het om draait is dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van werkbedrijf Senzer voor de komende jaren sluitend gemaakt moet worden en dat daar ingrijpende maatregelen voor genomen moeten worden.


Bekijk volledige artikel

Heropening vliegbasis De Peel

september 20th, 2019

De heropening van vliegbasis De Peel heeft veel reacties te weeg gebracht. Vooral de inwoners van Milheeze, De Rips en Bakel hebben hun zorgen geuit over wat dit betekent voor de leefbaarheid in hun dorp. Wat hangt ons boven het hoofd aan geluidsoverlast, u..

Bekijk volledige artikel

‘U wist het’

september 13th, 2019

Wat leuk dat u bij ons langs kwam op Gemert Mèrt. Onze kraam stond dit jaar in het teken van een quiz met wat vragen over de gemeentepolitiek. De burgemeester kunnen we geruststellen, met zijn bekendheid zit het wel goed.

Bekijk volledige artikel