« Vorige pagina

Categorie: Actualiteit

Dorpspartij: Liever geen grootschalige zonnevelden in Gemert-Bakel

juli 20th, 2020

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het afwegingskader zonne-energie besproken. Waar, hoe groot en onder welke voorwaarden zijn zonneweides in het buitengebied mogelijk? Alle fracties, behalve de Dorpspartij, waren van mening dat grootscha..

Bekijk volledige artikel

Behoud voorzieningen en investeer in onderwijs

juli 16th, 2020

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stond de kadernota op de agenda. Hierin geeft de raad de richting aan voor de gemeentebegroting van 2021 en volgende jaren.

De maatregelen als gevolg van het coronavirus, hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze..

Bekijk volledige artikel

Wonen moet voor iedereen mogelijk, maar ook betaalbaar zijn

juli 6th, 2020

Als Dorpspartij zijn we blij met de nieuwe woonvisie 2020-2024 en bijbehorende lokale regelgeving die moet leiden tot meer betaalbare woningen (sociale koop en sociale huur). Op 9 juli ligt het stuk voor in de raadsvergadering.

De woonvisie is gebase..

Bekijk volledige artikel

Op bezoek bij “Ontmoeting in de wijk”

juni 27th, 2020

In ‘Boelthiek’ aan het Gerardusplein in Gemert zit sinds enkele jaren een laagdrempelig ontmoetings-en activiteitencentrum. Het initiatief kwam vanuit de wens vanuit GGZ -Oost Brabant om een ontmoetingsplek voor kwetsbare mensen met psychische problemat..

Bekijk volledige artikel

De hommel sterft uit!

juni 14th, 2020

Het is een bijzondere tijd nu de Corona-crisis ons in de greep heeft. Het lijkt of alles hier om draait, de wereld lijkt stil te staan. Toch gaan er zaken gewoon door, zoals de natuur. Ook in moeilijke tijden willen wij als Dorpspartij onze focus breed houd..

Bekijk volledige artikel

Arbeidsmigranten niet huisvesten in woonwijken

juni 7th, 2020

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 juni 2020 besloten over het beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten. In de voorbereiding hierop zijn afgelopen zomer een tweetal huisvestingslocaties bezocht. Eén locatie van een uitzendbureau te U..

Bekijk volledige artikel

Ik wil wel cultuur!

mei 18th, 2020

Van kunstinstelling naar vrijetijdsinstelling. De bezuiniging van de het provinciebestuur op cultuur is een mispeer van jewelste. Alsof de cultuursector het nog niet moeilijk genoeg had, doet de provincie Brabant er daar de komende jaren nog een schepje bov..

Bekijk volledige artikel

Een knuffel van ons allemaal

april 1st, 2020

Wat een bizarre tijd. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven en de sluiting van scholen, horeca, sportaccommodaties, cultuurinstellingen net tot en met 28 april verlengd. Wie had in januari voorspeld dat he..

Bekijk volledige artikel

Klimaatneutraal moet geen doel op zich zijn

maart 9th, 2020

Vanuit de landelijke overheid is er in 2019 een Nationaal Klimaatakkoord ondertekend. Hierin is vastgelegd om in 2030 49% minder broeikasgassen dan in 1990 uit te stoten. De gemeenten hebben van de rijksoverheid de opdracht gekregen om hiervoor met voorstel..

Bekijk volledige artikel

Vliegbasis De Peel scherp op het vizier

februari 22nd, 2020

Op 12 februari jongstleden bereikte ons een bericht uit BN De Stem, de krant voor West-Brabant. Staatssecretaris Visser van Defensie had vliegbasis Gilze-Rijen bezocht en daar concessies gedaan over het verdwijnen van de zogenaamde reserveveldfunctie voor G..

Bekijk volledige artikel