Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

“Blikvanger“ voor Bakel

We staan aan de vooravond van een nieuw centrum in Bakel. Een mooi nieuw groen St. Wilbertsplein in Bakel met een waterelement dat verwijst naar de Peelrandbreuk. Juist door de verfraaiing van het plein en centrum, zullen ouders met kinderen, opa’s en oma’s hun vertier zoeken op dit plein en de kinderen gebruiken de Peelrandbreuk met het waterelement om in te spelen.

Voor dit waterelement werd de raad gevraagd om een extra krediet van € 26.000 beschikbaar te stellen. De Dorpspartij doet dit graag, voor een levendig centrum Bakel. Onze complimenten gaan uit naar De Stem van Bakel. De Stem van Bakel wist € 50.000,- aan donaties van de vrienden van Bakel en subsidies van diverse fondsen binnen te slepen.

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2021 hebben alle politieke partijen in de raad, met uitzondering van Sociaal Gemert-Bakel, ingestemd met een extra krediet van € 26.000 voor het waterelement op het St.Wilbertsplein.

Het gaat er nu dus echt van komen, een nieuw centrum Bakel. Een proces dat niet altijd zonder slag of stoot gaat dat moet ook gezegd. Zo bereikten ons enkele maanden geleden geruchten dat men voornemens was om het bordes van de Sint-Willibrorduskerk af te breken. De heemkundekring en de gemeenteraad waren hiervan niet op de hoogte. Daarnaast was er reuring over het weghalen c.q. verplaatsen van de waterpomp, geschonken door de NCB Bakel en het kunstwerk van de heer Van Kimmenade. Inmiddels zijn er enkele gesprekken met de betrokkenen en de gemeente gevoerd en lijkt de kou uit de lucht.

 

We begrijpen dat bij de herinrichting van het St. Wilbertsplein voorwerpen verplaatst moeten worden, omdat anders de plannen deels of niet gerealiseerd kunnen worden. Er moeten toch andere oplossingen denkbaar zijn om met dergelijke geschetste gevoelige zaken om te gaan? Zo kan de waterpomp best deel uit kan maken van het nog te bouwen waterelement op het plein, en kunstwerk De stoelen zou als prominente blikvanger op de rotonde bij binnenkomst in Bakel kunnen worden geplaatst en verlicht. Over deze rotonde gesproken, deze verdient het om aangepakt te worden. Dit is een van de volgende fases van centrumplan Bakel.

De herinrichting van het centrum Bakel en het vestigen van een multifunctionele accommodatie in het centrum is bedoeld om de saamhorigheid van organisaties, ondernemers, verenigingen en de inwoners van Bakel te versterken. Laten we vanuit dat perspectief de herinrichting verder tegemoet treden.

Namens de fractie Dorpspartij,

Stan van Kollenburg en Toon Coopmans

Sterk op de inhoud