Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Bewoners gehoord: Herinrichting Burgemeester de Bekkerlaan

De Burgemeester de Bekkerlaan is gelegen binnen de bebouwde kom van Gemert en terplaatse geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. In het verleden is deze weg aangelegd ten oosten van Gemert. De wijk Paashoef, een deel van het Heijtsveld en de Zuid-Om bestonden nog niet. In die periode gold deze weg als een gebiedsontsluitingsweg voor de verbinding naar Handel en Elsendorp.

In de loop der jaren ontstonden de Zuid-Om en de wijk Paashoef. Door die ontwikkelingen rondom de Burgemeester de Bekkerlaan zijn de behoeftes en het gebruik van de weg veranderd.

De weg wordt nu voornamelijk gebruikt door verkeer dat vanuit woonstraten de wegen die Gemert uitgaan wil bereiken. Het gebruik door doorgaand verkeer is zeer beperkt. De huidige inrichting en geldende maximumsnelheid zijn daardoor achterhaald en evenmin toekomstbestendig.

In de huidige situatie is er sprake van een brede geasfalteerde weg in een lange rechte baan en met een diversiteit aan verkeersregels. Dit nodigt uit tot te hoge snelheden, onduidelijke voorrangssituaties, ongestructureerd/ongewenst parkeren en andere verkeersonveilige zaken.

Verontruste bewoners, veelal met jonge kinderen, hebben de handen ineen geslagen en zijn een initiatief gestart om de weg af te laten waarderen en de wens de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/u. Zij hebben de gemeenteraad een brief gestuurd met hun constateringen en wensen voor verbetering.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft de Dorpspartij het heft in handen genomen en is in gesprek gegaan met de bewoners en vervolgens met de verkeerskundige van de gemeente Gemert-Bakel. Vanuit de gemeente werd erkend dat de functie van deze weg in de loop der tijd is veranderd en de huidige inrichting niet meer aansluit bij een toekomstig netwerk.

Het op dit moment geldende wegenbeheerplan voorziet niet in de herinrichting van de Burgemeester de Bekkerlaan en zou pas na 2030 aan de orde komen.

Op 15 september 2021 heeft de Dorpspartij in de commissievergadering Ruimte en Mobiliteit aangekondigd dat tijdens de raadsvergadering van 7 oktober 2021 aanstaande samen met coalitiepartner CDA een motie wordt ingediend, waarbij het College van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen om de Burgemeester de Bekkerlaan af te waarderen naar 30 km/u en conform daartoe te herinrichten. Tevens deze weg op te nemen in de uitvoeringsagenda van het Verkeersveiligheidsplan 2022-2032 en hoog te prioriteren.

Ook zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om deze weg in de uitvoeringsagenda hoog te prioriteren. In het verlengde van de Burgemeester de Bekkerlaan ligt de President Gerartsstraat. Deze weg kent eenzelfde inrichting en problematiek. Voor deze weg staan reeds (riool) werkzaamheden en (mogelijke) herinrichting gepland. In het kader van efficiëntie ligt het voor de hand om beide wegen samen aan te pakken.

Namens de fractie Dorpspartij,

Stan van Kollenburg