Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Behoud voorzieningen en investeer in onderwijs

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stond de kadernota op de agenda. Hierin geeft de raad de richting aan voor de gemeentebegroting van 2021 en volgende jaren.

De maatregelen als gevolg van het coronavirus, hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze economie. Er zijn steunmaatregelen opgetuigd als nooit tevoren. Ook onze gemeente heeft hieraan bijgedragen, bijvoorbeeld door het niet in rekening brengen van leges, het organiseren van noodopvang bij scholen en opvang, en het opschorten van huren. Tegelijkertijd ook door te kijken hoe je gebruik kunt maken van de huidige situatie door veldonderhoud naar voren te trekken zoals bij de voetbalclubs van Gemert, Handel en De Mortel gebeurd is. Het is nog veel te onduidelijk wat de economische impact van het coronavirus gaat zijn, en welke impact dit heeft op de gemeentefinanciën. Eenmalig, maar ook meerjarig. En in hoeverre de gemeente hiervoor door de Rijksoverheid (die voor 66% de inkomstenkant van de gemeentebegroting bepaalt) wordt gecompenseerd.

Gemert-Bakel is er de afgelopen jaren in geslaagd, om ondanks de moeilijke financiële situatie ambities waar te maken. Onze financiën zijn er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. Het benodigde weerstandsvermogen, zeg maar het bedrag dat minimaal in onze spaarpot moet zitten, is bereikt. Ondanks de financiële onzekerheid, moeten we perspectief bieden. Als we dit niet doen blijven we stilstaan in de ontwikkeling van onze prachtige gemeente, dat is het slechtste wat we kunnen doen. Stilstand is namelijk achteruitgang. Door te investeren in voorzieningen helpen we de gemeenschap om uit de economische krimp te komen en zorgen we voor toekomstbestendige accommodaties en wegen, en zorgen we voor een aantrekkelijke woongemeente.

Voor de Dorpspartij blijven de primaire fundamenten belangrijk, de zorg en onze voorzieningen op gebied van onderwijs, sport en cultuur. Daar blijven we voor staan. De Dorpspartij wil haar ambities op gebied van onderwijshuisvesting en kunst & cultuur waarmaken. In de begroting 2021 en het meerjarenperspectief wil de Dorpspartij dan ook plannen zien voor nieuwe scholen in onze gemeente. Nieuwbouw van het Commanderij College en nieuwbouw van de Berglarenschool staan daarbij voorop. Hiervoor zitten reeds voorbereidingskredieten in de begroting, dus wij rekenen na het gereedkomen van het integraal huisvestingsplan onderwijs dat wethouder Steeghs hier mee aan de slag gaat.

In mei 2020 werden we verrast door de nieuwe plannen van het nieuwe provinciebestuur op gebied voor cultuur. Of zoals de provincie het zelf verwoorde, op gebied van vrijetijd. Een bezuiniging op cultuur van de provincie, wat ons betreft een misser die we graag op lokaal niveau wat willen terugbuigen. Wij willen wel cultuur! Cultuur verrijkt en zorgt voor ontplooiing. Het is heerlijk om een muziekinstrument te bespelen, om te dansen, een beeldhouwwerk te maken. Wij willen dat het college het komende jaar kunst en cultuur nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda zet.

Goede voorzieningen op gebied van onderwijs, sport en cultuur, met een warm hart voor de zorg. Dat is Dorpspartij. Want wij blijven, sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort