Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Begroting 2021: dik tevreden, investeren in spelen en bewegen, geurbeleid tegen het lich

In de raadsvergadering van 12 november 2020 werd de begroting van 2021 door alle partijen goedgekeurd. Het college van B&W schotelde een structureel sluitende begroting voor in 2021 en de komende jaren. Een begroting zonder extra OZB-verhoging, zonder bezuinigingen en met behoud van de ambities die we waar willen maken: nieuwe scholen voor Commanderij College en Berglaren, en centrumontwikkeling in Gemert en Bakel. Het moge duidelijk zijn, daar is de Dorpspartij dik en dik tevreden over.

Natuurlijk hebben we nog een aantal wensen via moties en amendementen ingebracht, en weten te verzilveren.

Spelen en bewegen is belangrijk voor kinderen, en wij willen dat graag verder stimuleren. In de praktijk zien we dat er speeltoestellen verwijderd en niet vervangen worden. Op initiatief van de Dorpspartij stemde de raad ermee in dat er een nieuw beleid en beheerplan spelen en bewegen in de openbare ruimte en speeltoestellen komt. Tot die tijd, hebben we laten vaststellen dat er geen verschraling van het aanbod aan toestellen komt.

Ook investeerden we in Milheeze. Daar hebben een aantal actieve dorpsinwoners en stichtingen met het dorpsoverleg plannen voor het opknappen van het centrum. Om geen tijd te verliezen stelden we geld voor een haalbaarheidsonderzoek beschikbaar voor een impuls van centrum ‘Millus’.

De ontwikkeling van de zorgkosten blijft een onzekere factor in het geheel, maar wij blijven ervoor zorgen dat onze inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Zo komt er voor 2021 € 600.000 bij, om ervoor te zorgen dat iedere inwoner de zorg krijgt die nodig is. De Dorpspartij staat voor het dicht bij de inwoner organiseren van zorg en welzijn. Dat vraagt om preventieve inzet en anders werken. Hierover volgende week meer in deze krant.

Een leefbare gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat betekent ook een leefbare verhouding tussen boer en burger.

We hebben gezien hoe scherp het debat is, aan de hand van de casus op de Rooije Hoefsedijk. Nieuwe knelgevallen willen we voorkomen. Dat kan alleen als we strengere normen stellen nabij onze kernen. Want gezondheid staat op 1. Tegelijkertijd blijft de economische factor van boeren en toeleveranciers in onze gemeente gewoon groot. Wij willen zowel inwoners als boeren toekomstperspectief bieden. Maar dat er iets moet gebeuren om de gezondheid en leefbaarheid te beschermen is duidelijk. Dat betekent dat we strenger moeten zijn in gebieden waar inwoner en boer elkaar raken. Geurnormen zijn zowat de enige knop waar een gemeente aan kan draaien, om scherp te kunnen sturen op ontwikkelingen in het buitengebied. Daarom heeft de Dorpspartij het college gevraagd om het geurbeleid en de geurnormen tegen het licht te houden, de gevolgen van aanscherping te beschrijven en de raad uiterlijk juni 2021 een voorstel te doen voor de toekomst van het geurbeleid. Deze toezegging hebben we gekregen.

Investeren in scholen, cultuur en levendige dorpen. Investeren in leefbaarheid. Dat is Dorpspartij. Want wij blijven: sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort