Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Voorlopig geen grootschalige zonnepark nabij Vliegbasis “De Peel”

Afgelopen raadsvergadering heeft de Dorpspartij een wijzigingsvoorstel ingediend waardoor er vooralsnog geen grootschalig zonnepark komt bij vliegbasis “De Peel” in Milheeze. Het voorstel van de Dorpspartij werd met een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen door Dorpspartij, CDA en VVD. Het college had de grootschalige inzet van landbouwgrond voorgesteld en deze vol te zetten met zonnepanelen om netcongestie tegen te gaan maar dit gaat gelukkig dus niet door. Netcongestie betekent dat er op verschillende plekken in Nederland er onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is.

Opmerkelijk was de mening van Sociaal Gemert-Bakel die tegen het wijzigingsvoorstel stemde en stelde dat ze liever grootschalige zonneparken zien op land dan dat er akkerbouwgewassen worden verbouwd. De Dorpspartij is tegenstander van het gebruik van grootschalige inzet van landbouwgrond voor zonnepanelen en wil eerst andere mogelijkheden onderzocht zien om netcongestie tegen te gaan. De eigen opgewekte stroom door zonnepanelen op het dak door onze inwoners moet onderdeel van de oplossing worden. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners in de zomer afgesloten worden en geen stroom terug kunnen leveren aan het net omdat het net dit niet aan kan terwijl een projectontwikkelaar met grootschalige zonneparken wel gewoon stroom terug kan leveren.

Kleinschalige zonneparken en kleine windmolens bv op bouwblokken van stoppende bedrijven en mooi landschappelijk ingepast tegen de bedrijventerreinen aan dragen beter bij aan een oplossing. Het dubbelgebruik van tuinbouwgronden waar zonnepanelen boven de teeltstellingen van bv aardbeien en frambozen geïnstalleerd zijn is ook een mooie vorm van kleinschalige opwek. Ook mestvergisting draagt bij aan energie opwek en waarbij de overgebleven mest ingezet wordt in de substraat sector waardoor er een gesloten kringloop ontstaat.

De oplossingen voor netcongestie liggen dus vooral in kleine lokale oplossingen samen met onze inwoners en bedrijven en vooralsnog niet in het faciliteren van projectontwikkelaars met grote zonneparken. Het college heeft nu de opdracht gekregen om de diverse mogelijkheden te gaan uitwerken.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Toon Coopmans
Reageren? Stuur een mailtje!