Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Gezocht: structurele oplossingen voor golfbaan en files

De laatste weken was golfbaan Stippelberg weer het onderwerp van gesprek. Volgend jaar moet een aflopende lening opnieuw worden afgesloten en dat gaat gepaard met 200.000 euro aan extra rentelasten. Hoewel het financieel goed gaat met de golfbaan, zeggen de bestuurders van de golfbaan dat deze extra lasten de gezonde positie in gevaar brengen. Een gezonde positie is noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven voor mogelijke investeerder, zij kunnen ervoor zorgen dat Gemert-Bakel het geïnvesteerde geld versneld terugkrijgt. Om die reden heeft het college voorgesteld om de extra rentelasten maar voor de helft aan de golfbaan door te rekenen. Een begrijpelijk voorstel, maar de Dorpspartij heeft hier niet mee ingestemd. Dit voorstel zorgt niet voor structurele oplossingen, want bij de volgende herfinanciering ontstaat dan weer hetzelfde probleem. We hebben wethouder Bankers nu gevraagd om met een ander voorstel te komen dat voor een structureel gezonde golfbaan moet zorgen. Dat kan financiële consequenties hebben voor Gemert-Bakel. Maar die durft de Dorpspartij te nemen als we daar duidelijkheid voor de golfbaan én voor onze inwoners mee weten te verschaffen. Daarbij blijven we wel oog houden voor de unieke waarde van het gebied en zullen we voorstellen om het gebied verder recreatief te ontwikkelen dan ook kritisch beoordelen.

Dan ook nog aandacht voor de regionale mobiliteit. We kennen de problemen bij de Beekse brug en op de N279, maar in heel Zuidoost-Brabant zijn steeds meer verkeersopstoppingen. Daarom is er een regionaal mobiliteitsplan gemaakt en één van de plannen is een vernieuwd busstation in Eindhoven. We moeten als gezamenlijke regio de problemen oppakken en daarom wordt aan Gemert-Bakel gevraagd 1,3 miljoen euro mee te betalen aan het busstation. De Dorpspartij snapt dat alle gemeentes moeten samenwerken, maar het is een doorn in het oog dat onze lokale verkeersproblemen maar geen prioriteit krijgen.
Dat kan zo niet langer. Daarom heeft op initiatief van de Dorpspartij afgelopen zomer de hele gemeenteraad aan de MRE-regio laten weten dat we niet zomaar de 1,3 miljoen willen overmaken, maar ook een aanpak voor onze verkeersproblemen verwachten. Die boodschap is aangekomen en burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven komt nu op 1 november naar Gemert-Bakel om met de gemeenteraad te praten. Vanuit de MRE-regio krijgen we laatste weken te horen dat we de problemen samen moeten oplossen. Maar samen betekent ook dat er geluisterd moet worden naar onze oproepen en dat gebeurt te weinig. De burgemeester van Eindhoven zal met een concreter verhaal naar Gemert-Bakel moeten afreizen om ervoor te zorgen dat de Dorpspartij kan instemmen met het meebetalen aan het Eindhovense busstation.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Yorick van Lieshout
Reageren? Stuur een mailtje!