Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Uitbreiding supermarkten ook buiten centrum

Onlangs is de visie voor de detailhandel gepresenteerd. Hierin zijn de plannen te lezen om de winkels en horeca in Gemert-Bakel toekomstbestendig te houden. De Dorpspartij is blij met de voorstellen, behalve over de plannen voor de Gemertse supermarkten. Op dit punt wil de Dorpspartij de visie dan ook wijzigen.

Laat ik mij eerst eens voorstellen. Ik ben Yorick van Lieshout, 32 jaar en ik woon in Gemert. Sinds enkele maanden ben ik voor de Dorpspartij commissielid, waarbij ik me richt op de financiën, de economie en bestuurlijke zaken van Gemert-Bakel. Tijdens de aankomende verkiezingen van 16 maart hoop ik gekozen te worden voor de gemeenteraad, zodat ik me volledig kan gaan inzetten voor onze mooie gemeente. Waarom juist de Dorpspartij? Omdat deze partij staat voor een realistische financiële koers. Omdat de Dorpartij de leefbaarheid van alle zeven kernen belangrijk vindt en daardoor alle voorzieningen in Gemert-Bakel op peil wil houden. En omdat de Dorpspartij al jaren bewijst dat zij kunst en cultuur hoog in het vaandel hebben staan. En als muzikant en organisator van diversen Gemertse verenigingen en evenementen is dat laatste natuurlijk ontzettend belangrijk voor mij.

Terug naar de detailhandel. Als eerste de plannen voor de supermarkten in Gemert. Er zijn voldoende supermarkten in Gemert en er is alleen ruimte om uit te breiden. Die uitbreiding zou volgens de visie alleen mogen bij supermarkten in het centrum, en de Spar en Jumbo dus niet. Dat gaat de Dorpspartij te ver. Wij wijzen al jaren op de wijkfunctie van deze supermarkten. Deze winkels versterken de leefbaarheid in de wijken. Ook zal Gemert-Noord, door de bouw van Doonheide II en III, de komende jaren flink groeien en dan moet je de dichtstbijzijnde supermarkt niet zulke beperkingen opleggen. De Dorpspartij vindt dan ook dat alle supermarkten in Gemert moeten kunnen groeien, ook de twee die niet in het centrum liggen. Daarom zal de Dorpspartij in de raad een wijziging voorstellen, om uitbreiding van supermarkten buiten het centrum mogelijk te maken. In de commissievergadering bleek al dat deze wijziging gesteund zal worden door de meeste partijen in de gemeenteraad.

Het tweede onderdeel betreft het verkeersplan voor het centrum van Gemert. Het voorstel om de Nieuwstraat en Kerkstraat autoluw te maken vinden we positief. Wel is het dan belangrijk dat de bewegwijzering naar de parkeerterreinen om het centrum worden verbeterd en dat er veel meer fietsenrekken bijkomen. Ook moeten de winkels bereikbaar blijven voor minder valide mensen. De Dorpspartij miste wel plannen om de onoverzichtelijke kruising Julianastraat/Kapelaanstraat aan te pakken, zeker nu het zebrapad door de verbouwing van Albert Heijn op een onlogische plaats ligt. We zijn blij met de toezegging van de wethouder om ook dit punt aan te gaan pakken.

De Dorpspartij is dus enthousiast over de nieuwe detailhandelsvisie en hoopt dat andere onderdelen van het plan, zoals meer groen in de centra en het aanpassen van de bekende Gemertse steegjes, snel uitgevoerd gaan worden.

Namens de fractie Dorpspartij,

Yorick van Lieshout