Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Bungalowpark Landal Grotelse Heide een aanwinst!

Op 25 januari a.s. staat de bouw van dit park op de agenda van de raadsvergadering. Er dient ingestemd te worden met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen zodat het plan in procedure genomen kan worden.
Er worden 136 vakantiewoningen gebouwd, namelijk 4, 6 en 8-persoons,omgeven door groen. Een subtropisch zwembad maakt deel uit van de basisvoorzieningen.
Na jaren van leegstand en verpaupering op die locatie is er nu een organisatie die investeert in een nieuw park.

De Dorpspartij vindt dit een goede zaak. Een dergelijk park met diverse restaurants, golfbanen, strandbad, kasteel, boerenbondsmuseum in de directe omgeving en diverse dorpen, die binnen vijf tot tien minuten te bereiken zijn, zal een aanzuigende werking hebben op toeristen uit binnen- en buitenland. De winkeliers, alsmede horecaondernemingen in onze gemeente zullen hier de vruchten van plukken.

Wel maken wij ons, maar zeker de omwonenden, zorgen omtrent de verkeerssituatie. Alle ontsluitingswegen zijn zogenaamde landwegen en de verwachting is dat na opening van dit park de verkeersintensiteit fors zal toenemen. Daarom dient de Dorpspartij een motie in waarin het College wordt opgeroepen om na opening van het park de verkeerseffecten te monitoren, zodat middels verkeersmaatregelen, eventuele overlast en knelpunten, voorkomen worden.

In de commissievergadering van 11 januari 2023 suggereerde de fractie Sociaal Gemert-Bakel om géén park te bouwen, omdat de natuurgebieden, biodiversiteit enzovoorts onder druk komen te staan. Ze vergeten even dat in 2014 de gemeenteraad een bestemmingsplan heeft vastgesteld voor de de
bouw aldaar van 165 vakantiewoningen. Géén park betekent een schadeclaim van zeker ettelijke miljoenen euro’s met (begrotingstechnisch) alle gevolgen van dien.

Het bungalowpark wordt omringd door 2 natuurgebieden, namelijk “De Biezen” en “Grotelse Heide”. Aan de Noordzijde van dit park meandert de Snelle loop. Recent is over een lengte van enkele honderden meters dit gebied gereconstrueerd en met historisch groen beplant. Dit gebied fungeert nu als ecologische verbindingszone (verbinding tussen nieuwe of herstelde natuur en zijn aangelegd om het migreren van planten en dieren tussen natuurgebieden mogelijk te maken). Verder zijn er amfibiepoelen aangelegd en vistrappen en stuwen zijn vernieuwd.

Op de grens (de Snelle Loop) van de gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek is ook een eeuwenoude landweer een (historische grenswal) gelegen. Landweren zijn doorgaans aangelegd in de periode 1350 – 1450. Ook deze landweer dateert uit die periode.
Door de komst van het bungalowpark zal de druk op deze gebieden nóg groter worden. Nu is er al veel overlast van loslopende honden en motorcrossers. De diverse wildsoorten in deze gebieden hebben er onder te lijden en de schade zal door de komst van het park waarschijnlijk alleen maar toenemen.

De gemeente Gemert-Bakel heeft drie jachtopzichters en vijf (blauwe) bijzondere opsporingsambtenaren in dienst. De jachtopzichters oefenen permanent toezicht uit in de natuurgebieden en treden handhavend op als daar overtredingen worden gepleegd. Voor de Dorpspartij is behoud van de natuur belangrijk, zal zeker een vinger aan de pols houden en zal om passende maatregelen vragen als daartoe redenen voor zijn.

Namens de Dorpspartij,
Stan van Kollenburg
Gemeenteraadslid