Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Gemeente komt binnensportverenigingen tegemoet

Helaas blijkt dat, na een renovatie in 2017, het dak van hal 2 in sporthal Molenbroek opnieuw lekt. Ondanks dat er door de coronacrisis niet gesport kon worden, zou dit nu ook moeilijk kunnen door de lekkages van het dak. De vloer is regelmatig nat en er moet continue gedweild worden. Zowel de vloer als de muren worden aangetast door het vocht. Het complete dak van hal 2, inclusief isolatie en dakbeschot, moet daarom worden vervangen blijkt uit een recent onderzoeksrapport.

Daaruit kwam naar voren dat de nieuwe golfplaten in combinatie met de zonnepanelen bij bepaalde weersomstandigheden ernstige lekkages veroorzaakten. De zonnepanelen zijn daarom inmiddels verwijderd. Naast de scholen die gebruik maken van de hal zijn de gedupeerden o.a. handbalvereniging  Tremeg, de hockeyers van HC Gemert, volleybalclub Were Di en zaalvoetbalvereniging WAC.

De gemeente heeft gesprekken gehad met de betreffende verenigingen en heeft aangegeven er alles aan te doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. De verenigingen mogen hiervan niet de dupe worden. Er is dus voor gekozen om het complete dak, inclusief dakbeschot en isolatie, te vervangen.

Natuurlijk wordt hierbij gekeken of deze schade verhaald kan worden op de aannemer van de eerdere renovatie. Dit zijn processen die echter lang kunnen duren. Daar zijn de verenigingen die gebruik willen maken van de hal niet bij gebaat. Die willen gewoon “wind- en waterdicht” kunnen sporten en geen gedweil vooraf. Daarbij zou uitstel van de werkzaamheden ook nog eens kunnen leiden tot vervolgschade aan de muren, vloeren en akoestische wandbekleding.

Deze  renovatie kost € 682.000 euro. Hiervan wordt € 89.600 gedekt uit de zogenaamde SPUK-sport subsidie. Het restant komt dan verder ten laste van de begroting in de vorm van jaarlijkse kapitaallasten van rente en afschrijving  ter grootte van €41.246  Het college vraagt de gemeenteraad om daar geld voor vrij te maken.

De Dorpspartij vindt dat dit noodzakelijk onderhoud gewoon moet plaats vinden. Het is goed dat het college daarbij op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport nu daadkrachtig ingrijpt en kiest voor een algehele vervanging van het dak. Het proces om te komen tot verhalen van de kosten kan gewoon doorlopen.

Duidelijk is in ieder geval dat er nu wel actie ondernomen moet worden om gebruik van de hal door verenigingen en scholen letterlijk niet in het water te laten vallen.

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck