Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Atletiekbaan GAC krijgt een nieuwe jas

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering stond de renovatie van de atletiekbaan op de agenda. Het bleek dat het meer ging kosten dan begroot. Het gaat ruim €816.000 kosten. De gemeente betaalt hiervan het grootste deel €633.099, GAC draagt zelf €97.747 bij en er wordt nog subsidie van het rijk binnengehaald. In haar berekeningen ging de gemeente uit van een investering van €428.800. Zowel in de commissie Sociaal Domein als in de gemeenteraad hebben we vragen gesteld waarom er twee ton te weinig is gereserveerd, hoe kan dit? En was dit te voorzien geweest?
Het te krappe budget wordt onder andere veroorzaakt door stijging van materiaalkosten, geen post voor voorbereiding en toezicht opgenomen, en aanpassingen voor minder valide atleten waren niet meegenomen.
Een andere oorzaak van de hogere kosten zijn de wensen om een up-to-date atletiekterrein te hebben dat voldoet aan de keuringseisen van de KNAU. GAC organiseert bijvoorbeeld ook grote landelijke wedstrijden waarbij de accommodatie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. De vereniging wil daarom ook graag een aanpassing van het overzicht basisvoorzieningen in het Beheerplan Sportparken 2017. Voor een atletiekbaan met wedstrijden als basisvoorziening moeten alle atletieknummers in tweevoud beschikbaar zijn. Denk hierbij aan een 2e kogelstootring en een 2e discuskooi. GAC gaat hier jaarlijks in haar bijdrage aan de gemeente ook meer voor betalen.
De Dorpspartij vindt dat GAC niet de dupe hoeft te worden van de hoger uitgevallen kosten. GAC heeft de renovatie 5 jaar uit kunnen stellen door goed onderhoud van de vele actieve vrijwilligers. Dit is kostenbesparend geweest. De baan is tot eind maart 2019 nog goedgekeurd, maar is nu aan de uitgestelde renovatie toe omdat hij in bepaalde opzichten versleten is. De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de doorberekening van een aantal posten en de gestegen prijzen. Met het goedgekeurde voorstel nemen we de verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen. Kanttekening die wij plaatsen is dat wethouder Van Dijk goed moet kijken naar meer van dergelijke posten. Dit soort verrassingen willen we niet meer tegen komen. Wethouder Van Dijk heeft aangegeven regelmatig overleg te gaan voeren met verenigingen om zicht te krijgen en om eventuele grotere kostenposten te kunnen voorzien en daarop in te spelen.
Positief is dat de vereniging een bijdrage wil leveren aan de werkzaamheden, zowel financieel als met de inzet van vrijwilligers. GAC is een gezonde vereniging met zo’n 442 leden en wil in 2020 haar 60 jarig bestaan vieren. GAC heeft op velerlei gebieden een (maatschappelijke) functie in de vorm van bewegen voor zowel jongeren als ouderen. Zowel recreatief als op wedstrijdniveau. De afgelopen jaren is er zelfs een wandelgroep van zo’n 70 mensen bijgekomen. Daarnaast maken scholen en verschillende maatschappelijke instellingen gebruik van de atletiekbaan. Als Dorpspartij vinden wij het maatschappelijk belang belangrijk en dat onze inwoners voldoende mogelijkheden krijgen om letterrijk en figuurlijk “in beweging” te komen.
Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck