Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Actie ondernemen en voorstellen doen in plaats van alleen maar geklaag

Op 15 december 2020 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor het varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk 41. Het college had geen andere keuze. Wettelijk voldoet de ondernemer aan alle vereisten, en dan moet een vergunning verleend worden wil je niet tegen hoge schadeclaims (miljoenen) aanlopen.

Wel hebben wij in oktober opgeroepen om actief met de ondernemer om tafel te gaan. Wij wilden weten of er 1. andere locaties waren waar de onderneming terecht kon, en 2. Of de aanvraag nog verbeterd kon worden op de aspecten geur en emissie uitstoot.

Het college heeft met de ondernemer overeenstemming bereikt dat de bestaande stal ook nog verder wordt verduurzaamd. Hiermee gaat de geuruitstoot verder omlaag dan in de eerdere aanvraag. Op alle aspecten geur, fijnstof is de toekomstige situatie beter dan de huidige situatie.

De GGD heeft advies uitgebracht op deze individuele casus en ziet geen redenen voor weigering.

Je kunt helemaal niks met de ‘lege-huls-kritiek’ van Lokale Realisten/D66 bij monde van mevrouw Diesveld. Als dit de situatie is en je wilt deze veranderen dan moet je actie ondernemen. Wij hebben dat gedaan. Nieuwe knelgevallen willen we voorkomen. Dat kan alleen als we strengere normen stellen nabij onze kernen. Want gezondheid staat op 1. Tegelijkertijd blijft de economische factor van boeren en toeleveranciers in onze gemeente gewoon groot. Wij willen zowel inwoners als boeren toekomstperspectief bieden. Maar dat er iets moet gebeuren om de gezondheid en leefbaarheid te beschermen is duidelijk. Dat betekent dat we strenger moeten zijn in gebieden waar inwoner en boer elkaar raken. Geurnormen zijn zowat de enige knop waar een gemeente aan kan draaien, om scherp te kunnen sturen op ontwikkelingen in het buitengebied. Wij hebben bij de begrotingsvergadering in november 2020 het college opgeroepen om het Geurbeleid en de geurnormen tegen het licht te houden. Wij hebben opgeroepen om hierin scenario’s klaar te leggen voor aanscherping van de geurnorm. Wij hebben gevraagd om de raad uiterlijk juni 2021 een voorstel te doen voor de toekomst van het geurbeleid. Wij hebben daarover de toezegging van de wethouder gekregen.

Ik roep de fractie Lokale Realisten/D66 op om hierin constructief mee te doen en te kijken wat we willen en kunnen veranderen. Want alleen door actie te ondernemen en voorstellen te doen komen we samen verder, niet door enkel geklaag.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort