Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Actie in Bakel en Milheeze

In de begrotingsvergadering van donderdag 8 november jl. heeft de Dorpspartij speciale aandacht gevraagd voor het centrum van Bakel, wonen in Milheeze, bedrijfskavels in Bakel en Milheeze en de N279. In het kort een overzicht.

Tijd voor actie in Bakel
In de ogen van de Dorpspartij is het tijd om spijkers met koppen te slaan in het centrum van Bakel. Er is al veel gepraat, overlegd en geïnformeerd over hoe de leefbaarheid te bevorderen. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten door het daadwerkelijk uitvoeren van concrete en fysieke zaken. De inwoners van Bakel willen nu actie en resultaten zien. In de begroting 2019 is voor het centrum van Bakel echter € 0,00 begroot. Voor de Dorpspartij is dit onacceptabel. Na vragen hierover hebben we de toezegging van de wethouder gekregen dat in januari concrete plannen gepresenteerd zullen worden en hoe dit zal worden bekostigd.

Bedrijfskavels Bakel en Milheeze
In Bakel is er een grote behoefte aan bedrijfskavels. De Bolle Akker is volgebouwd en er zijn momenteel ook geen verdere uitbreidingsmogelijkheden voor onze ondernemers. In Milheeze is er slechts nog één kavel beschikbaar. Ondernemers uit Bakel en Milheeze kunnen dus alleen nog in Gemert terecht, terwijl velen gewoon in hun eigen dorp willen blijven. De Ondernemersvereniging Bakel heeft om die reden momenteel een enquête uitstaan om de behoefte aan bedrijfskavels te peilen. De suggestie van het college aan de ondernemers om dan maar leegstaande stallen in het buitengebied in gebruik te nemen wordt dan ook niet door de Dorpspartij ondersteund. Immer niet iedere ondernemer wil of past in het buitengebied. De Dorpspartij heeft om actie en extra aandacht voor onze ondernemers gevraagd. Het college heeft nu de toezegging gedaan om in regioverband met de provincie te gaan praten voor meer bedrijfskavels in onze kernen.
Wonen in Milheeze
De discussie in Milheeze over wel of geen woningbouw op het speelveldje heeft duidelijk gemaakt dat hier behoefte is aan woningen. Niet duidelijk is over wat voor woningen het gaat en waar deze woningen moeten komen in Milheeze. Het woonbehoefteonderzoek en gesprekken met inwoners maken duidelijk dat er actie gewenst is.
Na vragen hierover aan de wethouder heeft ze de toezegging gedaan om in het 1ste kwartaal van 2019 met een dorpsvisie te komen voor Milheeze.
N279
Op initiatief van de Dorpspartij hebben de politieke fracties een gezamenlijk brief gestuurd naar de provincie. In deze brief is aangegeven dat de ontsluiting van onze dorpen op de N279 naar de Asten en Veghel van wezenlijk belang voor onze gemeente is.
Nogmaals is het belang van een 2x2baans, geen lange omleiding om Dierdonk, in deze brief benadrukt. Ook zullen we nog in gesprek gaan met de provincie om hen te overtuigen van de noodzaak van deze maatregelen voor onze gemeente.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,
Toon Coopmans
info@dorpspartij.nl