Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Aantrekkelijk wonen in een betaalbare en groene omgeving

Voor jongeren die voor het eerst een woning willen kopen is het bijzonder moeilijk om in de huidige woningbouwmarkt een betaalbare woning te vinden. Alle wettelijke eisen die gesteld worden bij de bouw van een huis, zoals het bouwbesluit wat regels omvat zoals veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu maken een woning extra duur. Ook de verplichte gemeentelijke groennorm werkt kostenverhogend.
De Dorpspartij is van mening dat we alles moeten doen om de bouwkosten van woningen en zeker voor bepaalde doelgroepen zoals onze jongeren te verlagen. De Dorpspartij heeft samen met het CDA en Lokale Realisten in het coalitieakkoord afgesproken om te kijken hoe we kosten voor woningen naar beneden kunnen brengen.
De kosten van woningen en zeker starterswoningen moeten dus naar beneden maar dit mag in de ogen van de Dorpspartij niet ten koste gaan van een groene woon omgeving. Dit betekent voor de Dorpspartij dat de verplichte groennorm gehandhaaft blijft maar dat we wel moeten kijken van waaruit dit betaalt kan gaan worden voor starterswoningen zodat deze beter betaalbaar blijven voor onze jongeren.

De groennorm zegt dat je bij het bouwen van een huis of appartementen men binnen Gemert-Bakel moet voldoen aan de zogenaamde groennorm. Dit betekent dat voor elke nieuwe woning of appartement je verplicht bent om 75 m2 openbaar groen aan te leggen. Is dit vanwege de bebouwde omgeving niet volledig te realiseren moet men een storting doen in het zogenaamde groenfonds. Vanuit dit fonds word dan weer elders in het dorp groen gerealiseerd. Deze groennorm maakt de omgeving dus aantrekkelijker en gezonder maar maakt een woning ook duurder.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat opbrengsten van het groenfonds daar waar een normale storting van toepassing blijft ingezet kunnen worden daar waar woningen voor starters gebouwd worden. Op deze wijze wordt een woning goedkoper voor een starter doordat hij minder hoeft af te dragen maar is men verzekert van een groene woon omgeving.

Waarom vindt de Dorpspartij een groene omgeving zo belangrijk?
Afgelopen zomer hebben we weer kunnen ervaren wat het een weldaad kan zijn om op een bankje onder een boom te kunnen zitten.
Een groene omgeving bevordert de biodiversiteit, tempert de omgevingstemperatuur, voert overtollig regenwater af maar brengt bovenal rust en vermindert stress. Kinderen die vanachter hun beeldscherm uitkomen en samen spelen in het groen. Mensen die hun hond uitlaten of zo maar een wandelingetje. Natuur brengt je dus in contact met anderen en je omgeving en bevordert je welzijn.
Een groene omgeving is dus geen luxe maar een basisbehoefte voor het welzijn van de mens en het het in stand houden en bevorderen van de biodiversiteit en daarmee behoud van de natuur.
Wonen is meer dan stenen alleen!

Toon Coopmans
Dorpspartij