Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Aandacht voor goede scholen

Een goede en frisse school is belangrijk voor leerlingen om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen. Voldoende ventilatie en goede luchtkwaliteit zijn goed voor de gezondheid en prestaties van de leerlingen en personeel.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor adequate schoolgebouwen, we hebben een wettelijke zorgplicht.

Wat de Dorpspartij betreft, moet het de ambitie zijn om eigentijdse en toekomstbestendige schoolgebouwen in onze gemeente te hebben. Eigentijds, dat wil zeggen passend bij het onderwijs, met een gezond binnenklimaat en met een lage energierekening. Toekomstbestendig, duurzame gebouwen die bij nieuwbouw weer 30-40 jaar vooruit kunnen. Zodat leerlingen en personeel niet langer hoeven te klagen over tochtklachten, slechte luchtkwaliteit, muffe geur, en zeer hoge temperaturen in de zomermaanden.

Het is dan ook fijn om te constateren dat het college en verantwoordelijk wethouder Steeghs maximaal € 678.848 hebben vrijgemaakt voor extra investeringen in het binnenklimaat in schoolgebouwen.

Op ons verzoek is vorig jaar een plan opgesteld over de opgaves die we hebben in onze gemeente als het gaat om schoolgebouwen, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Hieruit komen grofweg als grootste opgaves voor de komende jaren naar voren, namelijk: nieuwbouw/renovatie van de Berglarenschool (Gemert-Zuid), het Commanderij College, en een uitbreiding/nieuwe locatie in Gemert-Noord als gevolg van de beoogde nieuwe wijk op Doonheide.

De Dorpspartij wil dat we deze opgaves in de toekomst structureel gaan opnemen in ons investeringsprogramma, en niet meer ad hoc, zoals nu vaak het geval is. Eigenlijk net zoals we dat nu al gewend zijn te doen met onze wegen en riolering. Die zijn op een bepaald moment ook te slecht en toe aan vervanging, en dan pakken we die aan. Eenzelfde planmatige aanpak voor schoolgebouwen is gewenst, om ook op de juiste momenten het geld hiervoor beschikbaar te kunnen stellen.

In de raad van 18 maart 2021 behandelen wij de nieuwe financiële kaders van de gemeente. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen hoe we omgaan met investeringen. De Dorpspartij wil dat hierin voldoende aandacht is voor goede scholen.

Aandacht voor goede en frisse scholen. Zodat leerlingen en personeel in een gezonde omgeving optimaal kunnen leren, werken en ontwikkelen.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort