Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Aan de slag: bouwen in Gemert-Bakel

Afgelopen donderdag 13 december 2018 behandelde de gemeenteraad de Nota Grondprijzen 2019. Als Dorpspartij hebben we van deze gelegenheid gebruik gemaakt om op onze woningbouwopgave in te zoomen. Vanuit de Nationale woonagenda moeten er 75.000 woningen per jaar bij komen tot 2025. Voor Gemert-Bakel is een minimale groei van 1000 woningen tot 2025 gewenst op basis van de huidige prognoses.
In de praktijk zien we nog te veel moeilijkheden op de woningmarkt. Het aanbod is er niet, en als het er is dan sluit de vraag niet altijd aan op het aanbod. De Dorpspartij heeft daarom het college opgeroepen om van het woningbouwprogramma prioriteit nummer 1 te maken en hierbij kansen te grijpen voor eigen verwerving en verkoop van gronden. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de jongeren en starters op de woningmarkt. Je moet de jongeren wat kunnen bieden op de woningmarkt, anders verlaten ze de dorpen. Dat willen we voorkomen en daarom is een versnelling op dit dossier is nodig. Een betaalbaar aanbod en voor iedereen wat wils. Daar moet je op sturen als gemeente. De gemeente stelt zich op dit moment te afhankelijk op ten opzichte van ontwikkelaars en de plannen die zij hebben. Een projectontwikkelaar wil immers zoveel mogelijk verdienen, en de gemeente wil alle doelgroepen op de woningmarkt kunnen bedienen. De raad heeft als taak dat te bewaken. Wat ons betreft, tijd voor actie!
Zelfbouwers
De Dorpspartij heeft het college aan het werk gezet. In Gemert en Milheeze is op dit moment 0 (nul!) grond beschikbaar voor zelfbouwers. In Bakel was dit tot voor kort ook een probleem, maar daar heeft het college met de projectontwikkelaars nu de mogelijkheden verruimd en kunnen zelfbouwers aan de slag op Neerakker.
Hoe haaks staat dit alles op onze woningbouwopgave? De Dorpspartij heeft daarom het initiatief genomen voor een motie die het college oproept om ervoor te zorgen dat er in 2019 grond voor zelfbouwers beschikbaar is, gericht op Gemert en Milheeze. In goede afstemming met de andere fracties is deze motie tijdens de gemeenteraadsvergadering unaniem ingediend en aangenomen.
Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort