Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dezelfde diensten voor u, maar in een ander jasje

De gemeente Gemert-Bakel en welzijnsorganisatie LEV-groep stoppen hun samenwerking. Aanleiding is een verschil van mening over het vormgeven van het welzijnswerk in onze gemeente. Uit elkaar gaan doe je nooit zomaar en is ook niet leuk. Maar als je tot de conclusie komt dat je samen niet meer op een lijn zit, dan is de samenwerking stoppen uiteindelijk onvermijdelijk.

Hoe zit het eigenlijk?
De gemeente betaalt jaarlijks ruim € 1 miljoen aan de LEV-groep voor welzijnswerk. Hiervoor levert de LEV-groep onder andere het maatschappelijk werk, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning en vluchtelingenwerk. De gemeente werkt in het gemeentehuis met een gebiedsteam. Daarin hebben alle medewerkers en deskundigen in het sociaal domein hun werkplek (schuldhulpverleners, cliëntondersteuners, consulenten jeugd en Wmo). Juist door de binding aan het gebiedsteam Gemert-Bakel zijn deze medewerkers zo goed in staat om samen te werken en een passende oplossing te geven als je als inwoner met een hulpvraag zit. De gemeente heeft aan de LEV groep gevraagd of dat zij haar medewerkers ook een vaste plek in het gebiedsteam van de gemeente wil geven. De LEV-groep voelde daar niet voor en daarom stopt nu de samenwerking.

Wat gebeurt er nu?
Per 1 januari 2021 gaan de gemeente en LEV-groep uit elkaar. Er is afgesproken dat de LEV-groep tot die tijd haar werk blijft doen. In de tussentijd gaat de gemeente op zoek naar een passend alternatief om vanaf 1 januari het werk te kunnen voortzetten. Het is daarbij niet de bedoeling om al deze taken bij de gemeente zelf onder te brengen.

Het belangrijkste is, dat je als inwoner geholpen wordt en geholpen blijft. Er is dadelijk nog steeds maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, alles. Het zou wel kunnen zijn dat er misschien andere gezichten komen die je helpen. Maar de dorpsondersteuners blijven en de vrijwilligers kunnen hun belangrijke werk ook gewoon blijven doen.

Waar willen we naartoe?
Het is niet zo moeilijk: als je  een hulpvraag hebt, wil je gewoon geholpen worden en niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Wij willen dat alle mensen die je daarbij kunnen helpen vanuit 1 Gemert-Bakels gebiedsteam werken waarin alle deskundigheid bij elkaar zit: of het nou gaat om een vraag op het gebied van taalcursussen of ondersteuning bij het ordenen van de administratie. Je hulpvraag wordt aan die persoon met de passende deskundigheid gekoppeld. Daar zijn ook je gegevens veilig. Bovendien, hebben al deze mensen hun eigen beroepscode met geheimhouding waar nodig, en blijven ze onafhankelijk als deskundige hun werk doen.

Er wordt nu hard aan gewerkt om het welzijnswerk vanaf 1 januari 2021 goed te regelen zodat er vanaf die datum een goede overgang kan plaatsvinden.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort