Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Actualiteit

De evolutie van Gemert-Bakel gaat verder

Het politieke jaar 2020 was zeer bewogen. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Daarnaast speelt ook de Corona crisis, die een grote weerslag heeft op het normaal zo bruisende Gemert-Bakel en haar inwoners. Het constant moeten sturen om het aantal infec

Lees meer

Actie ondernemen en voorstellen doen in plaats van alleen maar geklaag

Op 15 december 2020 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor het varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk 41. Het college had geen andere keuze. Wettelijk voldoet de ondernemer aan alle vereisten, en dan moet een vergunning verleend

Lees meer

Begroting 2021: dik tevreden, investeren in spelen en bewegen, geurbeleid tegen het lich

In de raadsvergadering van 12 november 2020 werd de begroting van 2021 door alle partijen goedgekeurd. Het college van B&W schotelde een structureel sluitende begroting voor in 2021 en de komende jaren. Een begroting zonder extra OZB-verhoging, zonder b

Lees meer

Een groen en autoloos centrum Gemert

Tijdens de Raadsvergadering van 1 oktober werd het centrumplan Gemert besproken. Een belangrijk doel van de centrumvisie is om de positie van het centrum als fijn verblijfsgebied te versterken. Cultuur en historie worden tot leven gewekt. Gemert heeft op da

Lees meer

Dorpspartij vraagt om woningen voor jongeren. Investering in cultuur en GZ-psycholoog.

Vorige week praatten we u al bij over de raadsvergadering van 12 november 2020. We brengen als Dorpspartij een aantal onderwerpen onder uw aandacht, die we via wijzigingsvoorstellen geregeld hebben.

We zagen dat het driejarig project van de “synthe

Lees meer

Begroting 2021: dik tevreden, investeren in spelen en bewegen, geurbeleid tegen het lich

In de raadsvergadering van 12 november 2020 werd de begroting van 2021 door alle partijen goedgekeurd. Het college van B&W schotelde een structureel sluitende begroting voor in 2021 en de komende jaren. Een begroting zonder extra OZB-verhoging, zonder b

Lees meer

Begroting 2021: dik tevreden, investeren in spelen en bewegen, geurbeleid tegen het lich

In de raadsvergadering van 12 november 2020 werd de begroting van 2021 door alle partijen goedgekeurd. Het college van B&W schotelde een structureel sluitende begroting voor in 2021 en de komende jaren. Een begroting zonder extra OZB-verhoging, zonder b

Lees meer

Een knuffel van ons allemaal

Wat een bizarre tijd. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven en de sluiting van scholen, horeca, sportaccommodaties, cultuurinstellingen net tot en met 28 april verlengd. Wie had in januari voorspeld dat he

Lees meer

De evolutie van Gemert-Bakel gaat verder

Het politieke jaar 2020 was zeer bewogen. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Daarnaast speelt ook de Corona crisis, die een grote weerslag heeft op het normaal zo bruisende Gemert-Bakel en haar inwoners. Het constant moeten sturen om het aantal infec

Lees meer

Actie ondernemen en voorstellen doen in plaats van alleen maar geklaag

Op 15 december 2020 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor het varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk 41. Het college had geen andere keuze. Wettelijk voldoet de ondernemer aan alle vereisten, en dan moet een vergunning verleend

Lees meer

Onze dorpsvertegenwoordigers

Wilmie Steeghs

Wethouder

Rens de Haas

Raadslid

Toon Coopmans

Raadslid

Henk van Eck

Raadslid

Bart van Oort

Fractievoorzitter

Word lid van de dorpspartij

De Dorpspartij is een lokale politieke partij, die op een open en eerlijke wijze politiek bedrijft, echt naar mensen luistert en geen vermenging van belangen accepteert.

Hoe werkt de Dorpspartij?
Hoe een besluit tot stand komt is zeker zo belangrijk als het besluit zelf. Wij vinden namelijk dat bij het maken van plannen, iedereen, en dus zeker de belanghebbenden, de kans moet krijgen invloed uit te oefenen. Dat betekent: van begin af aan informatie en een goede en open communicatie.

LOKALE PARTIJ
Anders dan de landelijke partijen willen wij een lokale partij zijn. Wij vinden namelijk dat er veel ruimte moet zijn voor plaatselijke variatie en invulling. Samenwerken met andere gemeentes waar het nodig is, zelfstandig handelen waar dat kan. Vandaar: De Dorpspartij.

Klik op deze links wanneer u meer weten over onze vereniging of onze politieke visie? Wilt u lid worden van de dorpspartij? U kunt zich middels onderstaande knop aanmelden.

Word lid