Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Actualiteit

Dorpspartij: Liever geen grootschalige zonnevelden in Gemert-Bakel

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het afwegingskader zonne-energie besproken. Waar, hoe groot en onder welke voorwaarden zijn zonneweides in het buitengebied mogelijk? Alle fracties, behalve de Dorpspartij, waren van mening dat grootscha

Lees meer

Behoud voorzieningen en investeer in onderwijs

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stond de kadernota op de agenda. Hierin geeft de raad de richting aan voor de gemeentebegroting van 2021 en volgende jaren.

De maatregelen als gevolg van het coronavirus, hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze

Lees meer

Dorpspartij: Liever geen grootschalige zonnevelden in Gemert-Bakel

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het afwegingskader zonne-energie besproken. Waar, hoe groot en onder welke voorwaarden zijn zonneweides in het buitengebied mogelijk? Alle fracties, behalve de Dorpspartij, waren van mening dat grootscha

Lees meer

Behoud voorzieningen en investeer in onderwijs

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stond de kadernota op de agenda. Hierin geeft de raad de richting aan voor de gemeentebegroting van 2021 en volgende jaren.

De maatregelen als gevolg van het coronavirus, hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze

Lees meer

Behoud voorzieningen en investeer in onderwijs

In de raadsvergadering van 9 juli 2020 stond de kadernota op de agenda. Hierin geeft de raad de richting aan voor de gemeentebegroting van 2021 en volgende jaren.

De maatregelen als gevolg van het coronavirus, hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze

Lees meer

Wonen moet voor iedereen mogelijk, maar ook betaalbaar zijn

Als Dorpspartij zijn we blij met de nieuwe woonvisie 2020-2024 en bijbehorende lokale regelgeving die moet leiden tot meer betaalbare woningen (sociale koop en sociale huur). Op 9 juli ligt het stuk voor in de raadsvergadering.

De woonvisie is gebase

Lees meer

Een knuffel van ons allemaal

Wat een bizarre tijd. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven en de sluiting van scholen, horeca, sportaccommodaties, cultuurinstellingen net tot en met 28 april verlengd. Wie had in januari voorspeld dat he

Lees meer

Ja, investeren in zwembad. Nee, tegen extra kosten en risico

De Dorpspartij vindt het belangrijk een zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen te hebben. De zwemverenigingen verzorgen zwemlessen voor zeer veel kinderen in onze gemeente. Daarnaast hebben zij hun eigen activiteiten, zoals hun duikteam, en trainingen vo

Lees meer

Dorpspartij: Liever geen grootschalige zonnevelden in Gemert-Bakel

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het afwegingskader zonne-energie besproken. Waar, hoe groot en onder welke voorwaarden zijn zonneweides in het buitengebied mogelijk? Alle fracties, behalve de Dorpspartij, waren van mening dat grootscha

Lees meer

De hommel sterft uit!

Het is een bijzondere tijd nu de Corona-crisis ons in de greep heeft. Het lijkt of alles hier om draait, de wereld lijkt stil te staan. Toch gaan er zaken gewoon door, zoals de natuur. Ook in moeilijke tijden willen wij als Dorpspartij onze focus breed houd

Lees meer

Onze dorpsvertegenwoordigers

Wilmie Steeghs

Wethouder

Rens de Haas

Raadslid

Toon Coopmans

Raadslid

Henk van Eck

Raadslid

Bart van Oort

Fractievoorzitter

Word lid van de dorpspartij

De Dorpspartij is een lokale politieke partij, die op een open en eerlijke wijze politiek bedrijft, echt naar mensen luistert en geen vermenging van belangen accepteert.

Hoe werkt de Dorpspartij?
Hoe een besluit tot stand komt is zeker zo belangrijk als het besluit zelf. Wij vinden namelijk dat bij het maken van plannen, iedereen, en dus zeker de belanghebbenden, de kans moet krijgen invloed uit te oefenen. Dat betekent: van begin af aan informatie en een goede en open communicatie.

LOKALE PARTIJ
Anders dan de landelijke partijen willen wij een lokale partij zijn. Wij vinden namelijk dat er veel ruimte moet zijn voor plaatselijke variatie en invulling. Samenwerken met andere gemeentes waar het nodig is, zelfstandig handelen waar dat kan. Vandaar: De Dorpspartij.

Klik op deze links wanneer u meer weten over onze vereniging of onze politieke visie? Wilt u lid worden van de dorpspartij? U kunt zich middels onderstaande knop aanmelden.

Word lid